VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsegendom

I Gumboda strax söder om Ånäset ligger denna skogsegendom, den är i ett skifte och har en areal av ca 111 ha, 92 ha är skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 900 m³sk. Skogen har en relativt bra åldersfördelning. Området ska styckas av och bilda egen fastighet, inga byggnader eller åkermark ingår. Jakt i Gumboda jaktvårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
9 975 m³sk
Fastighet:
ROBERTSFORS GUMBODA 30:2
Gumboda 218
91594 Ånäset
Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-22, kl 16:00

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
ROBERTSFORS GUMBODA 30:2

Skogsegendom

I Gumboda strax söder om Ånäset ligger denna skogsegendom, den är i ett skifte och har en areal av ca 111 ha, 92 ha är skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 900 m³sk. Skogen har en relativt bra åldersfördelning. Området ska styckas av och bilda egen fastighet, inga byggnader eller åkermark ingår. Jakt i Gumboda jaktvårdsområde.

Skogsuppgifter

Skogsplanen är upprättad 2007 av martinsons. Planen är tillväxtberäknad till 2018 och genom stickprovs kontroller i fält samt kontroll mot laserskanning har planen uppdaterats av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 91,6 ha med ett virkesförråd om totalt 9 975 m3sk varav 2 105 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet kommer att styckas av och bilda egen fastighet på säljarens bekostnad, alternativt reglerar köpare försäljningsobjektet till befintlig fastighet på köparens bekostnad. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Jakträtten följer med, fastigheten ingår i Gumboda jaktvårdsområde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 388500 kr

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter