VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogs och rekreationsfastighet i Haverö

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Antal rum:
1 st
Fastighet:
ÅNGE HAVERÖ-VIKEN 1:8
Viken 277
84193 Östavall
Utgångspris

375 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
ÅNGE HAVERÖ-VIKEN 1:8

Skogs och rekreationsfastighet i Haverö

Byggnader

Huvudbyggnad

Mindre torp uppförd på torpargrund. Stående träpanel och plåttak. 1 RoK i husets nedre plan samt en inredningsbar vind. Nytt badrum och VVS. Avloppsanläggningen är fullt fungerande men har åläggande om åtgärd från kommunen. Jordkällare i anslutning till huset.

Ladugård

Delvis timrad ladugård med plåttak. Utrustad med murstock och kamin och goda möjligheter att inreda till ett boende.

Sommarladugård

Timrad ladugård i två plan med ladugård.Gott skick.

Lada

Gles-timrad lada med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 5,8 ha med ett virkesförråd om 416 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Vikens jaktklubb med älg- och småviltsjakt inom dryga 1 000 ha. Jaktklubben ingår i Ramsjö älgskötselområde.

Fiske

Fiskerätt i Ljungan som även omfattar kräftfiske.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 375 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighets

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ånge kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person och 3700 kr för privatperson. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9000 kr

Vägbeskrivning

Från Ånge kör ca 2 mil sydväst till Östavall, sväng där in på riksväg 315 och kör ca 15 km. Sväng där in på riksväg 314 och kör ca 5 km där fastigheten ligger på vägens vänstra sida.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter