VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik fastighet i Björksele

Skogsfastighet i Björksele om totalt ca 158 ha enligt skogsbruksplanen. - 137 ha produktiv mark. - Totalt 18 600 m³sk. - 11 300 m³sk G1-skog - 6 600 m³sk S1-, & S2-skog. - 136 m³sk/ha i genomsnitt. - Bonitet 4,9 m³sk /ha/år. - Inga bostadsbyggnader. - Jakt i Björksele VVO (7 666 ha).

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
158,1 ha
Skogsmark:
137,0 ha
Skogsimpediment:
17,3 ha
Åkermark:
1,4 ha
Övrigmark:
2,4 ha
Virkesförråd:
18 596 m³sk
Fastighet:
LYCKSELE BJÖRKSELE 2:70
Björksele
920 41 Björksele
Utgångspris

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-23, kl 17:00

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
LYCKSELE BJÖRKSELE 2:70

Virkesrik fastighet i Björksele

Skogsfastighet i Björksele om totalt ca 158 ha enligt skogsbruksplanen. - 137 ha produktiv mark. - Totalt 18 600 m³sk. - 11 300 m³sk G1-skog - 6 600 m³sk S1-, & S2-skog. - 136 m³sk/ha i genomsnitt. - Bonitet 4,9 m³sk /ha/år. - Inga bostadsbyggnader. - Jakt i Björksele VVO (7 666 ha).

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Jan Forsberg SCA 2018-08. Enligt planen omfattar den produktiva skogsmarken ca 137 ha och ett uppskattat totalt virkesförråd om ca 18 600 m³sk. Varav ca 100 m³sk R1-skog, 11 300 m³sk G1-skog samt 6 600 m³sk S1-, och S2-skog. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen en bonitet på 4,9 m³sk /ha/år och en snittvolym om 136 m³sk /ha vilket är relativt högt för området.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Allmänt

Fastigheten är belägen i anslutning till byn Björksele som ligger längsmed Vindelälven. Fastigheten består utav 6 skiften. Från Lycksele tätort är det ca 59 km till Björksele.

Jakt

Ingår i Björksele VVO som jagar på ca 7 666 ha. Källa Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450000 kr

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele

Liknande fastigheter