Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog vid Nävragöls kvarn

Liten skogsfastighet strax utanför Nävragöl. 4,4 ha produktiv skogsmark i anslutning till Silletorpsån och den tidigare kvarnverksamheten. Totalt virkesförråd ca 350 m³sk. Bra bonitet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,5 ha
Skogsmark:
4,4 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
350 m³sk
Fastighet:
Karlskrona Kvarnagården 1:28, Nävragöl 1:17, 1:8

Utgångspris

400 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-28

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Vibeke
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Karlskrona Kvarnagården 1:28, Nävragöl 1:17, 1:8

Skog vid Nävragöls kvarn

Liten skogsfastighet strax utanför Nävragöl. 4,4 ha produktiv skogsmark i anslutning till Silletorpsån och den tidigare kvarnverksamheten. Totalt virkesförråd ca 350 m³sk. Bra bonitet.

Skogsuppgifter

Det finns en skogsbruksplan för fastigheten som upprättades av Södra 2015. Inga skogliga åtgärder har utförts sedan skogsbruksplanen upprättades. I uppgiften om total volym ingår en uppskattad tillväxt.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Allmänt

Fastigheten är belägen sydost om Nävragöl och består av tre registerbeteckningar som är samtaxerade. De enda byggnader som finns på fastigheten är lämningar av Nävragöls kvarn och såg.

Besiktning och undersökningsplikt

Då fastigheten inte innehåller några byggnader som används av säljaren kommer inte någon särskild visning att hållas utan spekulanter kan besöka fastigheten på egen hand. Hänsyn ska visas till grannar och eventuell pågående jakt.

Vägar

Fastigheten nås norrifrån på den skogsbilväg som ingår i gemensamhetsanläggningen Karlskrona Nävragöl GA:2.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fiske

Silletorpsån rinner genom fastigheten och köparen får fiskerätt i denna.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns lämningar av Nävragöls kvarn och såg. Verksamheten vid kvarnen pågick fram till mitten av 1900-talet och omfattade förutom malning av säd även sågning av virke och hyvling av takspån. Det finns lämningar i form av mer eller mindre raserade byggnader samt kvarnrännor.

Vägbeskrivning

För att komma till fastigheten kör man över järnvägen mot Ledja när man är mitt i Nävragöls samhälle. Efter ungefär 500 meter tar man grusvägen till höger och följer denna ända fram till fastighetens nordvästra hörn, en liten vändplan intill järnvägen. Se bifogad karta.

Kontakt

bild_Vibeke
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter