VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård vid sjö med 146 hektar mark

Strandtomt och växande skog i Tornedalen, låter det intressant? Då har ni chansen nu. Gård med boningshus och ekonomibyggnader mot sjön Pirttijärvi ca: fyra mil från Övertorneå. I skogen står det 6169 m3sk på 70,5 ha skogsmark med trevlig åldersfördelning och en övervikt på gallringsskog.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
146,1 ha
Skogsmark:
70,5 ha
Skogsimpediment:
72,3 ha
Åkermark:
1,4 ha
Småhusmark lantbruk:
1,9 ha
Virkesförråd:
6 169 m³sk
Boyta:
60 kvm
Fastighet:
ÖVERTORNEÅ PIRTTIJÄRVI 1:6
Pirttijärvi 33
95791 Övertorneå
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-21

Visning

2018-11-15 13:00 - 14:00

Visas av: Andreas Engström

Kontakt

bild_Tomas
bild_Andreas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
ÖVERTORNEÅ PIRTTIJÄRVI 1:6

Gård vid sjö med 146 hektar mark

Strandtomt och växande skog i Tornedalen, låter det intressant? Då har ni chansen nu. Gård med boningshus och ekonomibyggnader mot sjön Pirttijärvi ca: fyra mil från Övertorneå. I skogen står det 6169 m3sk på 70,5 ha skogsmark med trevlig åldersfördelning och en övervikt på gallringsskog.

Byggnader

Byggnader

På fastigheten står ett bostadshus med renoveringsbehov samt ett antal ekonomibyggnader och fritidsbyggnader. Två av byggnaderna ägs av andra personer där dessa även arrenderar mark kring byggnaderna.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018 av Sverker Forsén på LRF-Konsult.

Jakt

Jakträtten medföljer fastigheten och jakten är inte utarrenderad

Arrende/nyttjanderätter

Två områden på gården är utarrenderade som tomter för fritidshus.Till ett av områdena finns karta över området som avses denna finns bifogat i denna objektsbeskrivning. Till det andra området finns det endast angivet i text vilket område som avses, detta finns också bifogat i denna fastighetsbeskrivning.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns en skogskoja på markerna som ägaren Ingemar Johansson har möjlighet att flytta från fastigheten inom 12 månader efter försäljning av fastigheten skett. Om den inte flyttas inom 12 månader övergår ägande helt till ny ägare av fastigheten Pirttijärvi 1:6.

Arrende/nyttjanderätter

Den bastu som står ned vid sjön ägs av ägaren till fastigheten Pirttijärvi 1:8 på ofri grund. Bastun har använts gemensamt av grannskapet och ägaren önskar att det skall fortsätta så även i framtiden

Kontakt

bild_Tomas
bild_Andreas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter