VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Obebyggd grandominerad skogsfastighet om 11 ha

Grandominerad byggnadsfri skogsfastighet om 11 ha vackert belägen på Linderödsåsen i Slätteberga sydväst om Degeberga. En fastighet för framtiden med fin ungskog av gran med hög bonitet om 10,9 m3sk som ger en bra tillväxt. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering och egen jakträtt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,0 ha
Skogsmark:
11,0 ha
Virkesförråd:
287 m³sk
Fastighet:
KRISTIANSTAD SLÄTTEBERGA 1:16

Utgångspris

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-26

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Victor
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
KRISTIANSTAD SLÄTTEBERGA 1:16

Obebyggd grandominerad skogsfastighet om 11 ha

Grandominerad byggnadsfri skogsfastighet om 11 ha vackert belägen på Linderödsåsen i Slätteberga sydväst om Degeberga. En fastighet för framtiden med fin ungskog av gran med hög bonitet om 10,9 m3sk som ger en bra tillväxt. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering och egen jakträtt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018-10-18 av Viktor Nordell LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 11 ha med ett uppskattat virkesförråd om 287 m3sk. Trädslagsfördelningen är 60 % gran, 17 % klibbal, 14 % björk, 7 % löv och 2 % lärk. Medelboniteten är beräknad till 10,9 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 57 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller fastigheten två områden med sumpskog där klibbal dominerar.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10800 kr

Vägbeskrivning

Kör sydväst ut från Degeberga på Forsakarsvägen. Tag höger i Gaddaröd in på Hörrödsvägen och kör ca 1,7 km. Tag vänster in på grusvägen och håll höger runt backen. Följ vägen ca 600 m, där vägen delar sig har du fastigheten rakt fram.

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Victor
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter