VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog vid Multen

Obebyggd skogsfastighet på 29 ha belägen norr om sjön Multen ca 20 km väster om Fjugesta. Virkesförråd ca 3 900 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan. Huvuddelen av virkesförrådet ligger mellan 40 till 70 år. Bonitet 6,4 m3sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,2 ha
Skogsmark:
26,4 ha
Impediment:
2,1 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Virkesförråd:
3 868 m³sk
Fastighet:
LEKEBERG FALLHYTTAN 1:29

Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

1 600 000 kr

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
LEKEBERG FALLHYTTAN 1:29

Skog vid Multen

Obebyggd skogsfastighet på 29 ha belägen norr om sjön Multen ca 20 km väster om Fjugesta. Virkesförråd ca 3 900 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan. Huvuddelen av virkesförrådet ligger mellan 40 till 70 år. Bonitet 6,4 m3sk.

Skogsuppgifter

Totalt virkesförråd är bedömt till 3 868 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan (Holmen Skog okt 2018). Huvuddelen av virkesförrådet ligger mellan 40-70 år. Bonitet 6,4 m3sk. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten t o m 2019-06-30.

Fiske

Fiskerätt saknas.

Forn- och kulturlämningar

Limstensgruvan. Avd 16, enligt skogsbruksplan, omfattar ett gruvområde där tidigare kalksten har utvunnits.

Naturvärden

Avdelning 19, enligt skogsbruksplan, är klassad som nyckelbiotop.

Fastighetsbildning

Blivande fastigheten Fallhyttan 1:29 är en avstyckning från Fallhyttan 1:9. Förrättningen beräknas bli registrerad i slutet på november 2018. Säljaren svarar för förrättningskostnaden.

Taxeringsvärde

Separat taxeringsvärde saknas då försäljningsobjektet ingår i större taxeringsenhet.

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro

Liknande fastigheter