VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Lantligt boende 26 ha

I byn Nybble, strax norr om Örebro med fantastisk utsikt fält och skog ligger denna vackra gård . Gården erbjuder utmärkta möjligheter för djurhållning och odling i mindre skala. Arealen är nästan26 ha varav 15 ha är åker-mark och knappt 10 ha är skogsmark. Markerna ligger väl samlade kring gårdscentrum. På gårdscentrum finns bostadsbyggnad, ladugård, magasin, verskad, förråd mm . Trädgården är välskött med äppleträd och rabatter. Visning den 4:e nov

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
1 541 m³sk
Fastighet:
LINDESBERG NYBBLE 1:32 och 1:20
Nybble Marielund 446
732 72 Fellingsbro
Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-30

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
LINDESBERG NYBBLE 1:32 och 1:20

Lantligt boende 26 ha

I byn Nybble, strax norr om Örebro med fantastisk utsikt fält och skog ligger denna vackra gård . Gården erbjuder utmärkta möjligheter för djurhållning och odling i mindre skala. Arealen är nästan26 ha varav 15 ha är åker-mark och knappt 10 ha är skogsmark. Markerna ligger väl samlade kring gårdscentrum. På gårdscentrum finns bostadsbyggnad, ladugård, magasin, verskad, förråd mm . Trädgården är välskött med äppleträd och rabatter. Visning den 4:e nov

Skogsuppgifter

Fastigheten ligger i Lindesbergs kommun och består av 1 skifte. Fastighetens totala areal uppgår till ca: 26 ha varav ca: 10 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till c:a 1541 m³sk trädslagsfördelningen är: tall 29 %, gran 36 % och löv 35 %. Ålderfördelningen är relativt jämn med en stor andel yngre skog. Naturvård Till naturvård har avsatts 5%. Kravet från PEFC är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts till naturvård. Kultur/Fornminnen Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och register. Områdesskydd Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000 område

Beskrivning

Nybble 1:32 och 1:20 är en vacker och väl arronderad gård om 26 hektar, belägen endast 30 minuters bilfärd från Örebro centrum. Tack vare kombinationen av inägomarker och skog skapas en härlig miljö med goda förutsättningar för boende,. jakt och småskaligt jordbruk.

Bostadshus

1910 uppfördes bostadshuset, torpargrund. Tegeltak. Nedre plan innehåller hall, kök, vardagsrum med braskamin , sovrum och badrum, toalet/dusch. Vedspis i köket. Vind med ett sommarrum. Direktverkande el. 3-glas fönster 2017 . Man har målat huset utvändigt.. Det finns en uppväxt trädgård med fruktträd, bärbuskar och rabatter. Ytterligare byggnader är fd ladugård, med maskinhall, plåttak. Vagnslider, plåttak, vedbod, matkällare, snickarbod, dubbelgarage. Grävd brunn, reningsverk Bravo, hydrofon. Äldre trekammarbrunn.

Jakt

Fastigheterna erbjuder bra jakt med god tillgång på vilt. Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Älgskötsels området Fellingsbro-Näsby , ca 28 800 ha , kontakt person Göte Wedin 070-293 75 39

Åkermark

Är väl samlat runt gården ca 14,8 ha det finns stödrätter.

Råd

Behöver Du hjälp med att tolka skogbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl mm, kontakta ansvarig mäklare.

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes grovstädade. Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår till köparen.

FRISKRIVNING

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

VISNING

Visning av Fastigheten den 4:e nov . Därefter sker visning efter överenskommelse. Ring mäklaren Agneta Andersson 0581-185 69 för visning. Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Information

Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller LRF icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller LRF förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: LRF KONSULT, 2015.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Friprövningsrätt

Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Budgivning

På webben kommer det synas att budgivning pågår. En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är eller vilka villkor som diskuterats med andra parter. Mäklaren har ingen befogenhet att ge några löften till någon köpare utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer.. Den slutlige köparen har alltid rätten, i samband med att köpeavtalet tecknas, få en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivarnas namn, kontaktuppgifter, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen kan således inte vara anonym utan accepterar därmed att ditt namn och dina kontaktuppgifter presenteras i budhistoriken.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 557500 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter