VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Ca 47 ha - Boende, jord och skog

Trevlig gård belägen i vacker natur. Bostadshus med 6 rok. Ca 15 ha åker, ca 3 ha betesmark och ca 27 ha skog. Ekonomibyggnaderna ger möjlighet till mindre djurhållning eller annan verksamhet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
46,9 ha
Skogsmark:
26,9 ha
Åkermark:
14,8 ha
Betesmark:
3,2 ha
Övrigmark:
2,0 ha
Virkesförråd:
5 957 m³sk
Boyta:
191 kvm
Antal rum:
6 st
Fastighet:
Varberg Valinge-Hulta 2:1
Valinge Hulta 23
43292 Varberg
Utgångspris

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Christian
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg
Varberg Valinge-Hulta 2:1

Ca 47 ha - Boende, jord och skog

Trevlig gård belägen i vacker natur. Bostadshus med 6 rok. Ca 15 ha åker, ca 3 ha betesmark och ca 27 ha skog. Ekonomibyggnaderna ger möjlighet till mindre djurhållning eller annan verksamhet.

Byggnader

Ladugård/loge

F.d. ladugård. Äldre inredning. Betongstomme under plast/plåtttak. Loge och magasin.

Garage

Garagelänga med 3 portar samt en öppen del. Betongstomme under plåttak.

Skogsuppgifter

Informationen i skogsbruksplanen baseras på en plan upprättad i 2014-11-26 med en uppräkning t.o.m. 2018-11-26. Enligt ägaren har inga åtgärder såsom röjning, gallring eller avverkning skett sedan planens upprättande. Uppräkningen har skett genom en teoretisk beräkning och någon ny undersökning i fält har ej skett 2018. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns två arrendeavtal avseende jordbruksmarken. Båda avtalen är uppsagda. Avtal 1 avser 6 ha åker och löper t.o.m. 2020-03-22. Avtal 2 avser 11,93 ha åker/bete och löper t.o.m. 2021-03-14.

Stödrätter

Stödrätterna avseende jordbruksmarken ska återgå till köparen efter arrendenas upphörande.

Naturvärden

Nuvarande ägare har en pågående diskussion med Skogsstyrelsen avseende ett eventuellt naturvårdsavtal för ca 5,6 ha av skogen. Kontakta fastighetsmäklaren för ytterligare information.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 161000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 15 km nordost om Varberg och ca 75 km sydost om Göteborg.

Kontakt

bild_Christian
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg

Liknande fastigheter