VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog i Åsen, Liden

Obebyggd skogsfastighet i Åsen, Liden. Totalt 50,8 ha varav 44,7 ha produktiv skogsmark med virkesförråd uppskattat till ca 8 000 m³sk. Skogsmark med hög tillväxt och möjligheter till jakt efter både älg och småvilt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
50,8 ha
Skogsmark:
44,7 ha
Inägomark:
3,3 ha
Övrigmark:
2,8 ha
Fastighet:
SUNDSVALL ÅSEN 2:31

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-30

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
SUNDSVALL ÅSEN 2:31

Skog i Åsen, Liden

Obebyggd skogsfastighet i Åsen, Liden. Totalt 50,8 ha varav 44,7 ha produktiv skogsmark med virkesförråd uppskattat till ca 8 000 m³sk. Skogsmark med hög tillväxt och möjligheter till jakt efter både älg och småvilt.

Allmänt

Fastigheten Sundsvall Åsen 2:31 består av ca 44,7 ha produktiv skogsmark beläget i Liden ca 40 km nordväst om Sundsvall. Innehavet är fördelat på 2 st skiften som angränsar mor Indalsälven. Gran är det dominerande trädslaget. Förutom skogsmark med hög tillväxt så erbjuds goda möjligheter till jakt efter både älg och småvilt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av Gunnar Sjölund - Foran AB. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 44,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 8 039 m³sk. Medelboniteten uppgår till 5,8 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Enskild jakt. Jakträtten är utarrenderad tom 1 juni 2019.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 597000 kr

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter