Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård och skog i Malung-Sälens kommun

Trevlig gård vid Västerdalälven med omkringliggande åkermark och skog om totalt ca 16 ha belägen ca 10 km söder om skidanläggningen Kläppen. Huset består av två plan samt källare. Entréplan med hall, kök samt vardagsrum. Övre plan med två sovrum, badrum samt balkong. Kommunalt avlopp och vatten. Jordvärme från 2006. Gårdskifte om ca 1 ha. Produktiv skogsmark om ca 12 ha med virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Andel i Lima Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och till viss djurhållning. Jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde om ca 19 000 ha, samt möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog om ca 51 000 ha. Ca 1,5 km till affär, bensinstation och skola 1-9. Förskola inom gårdens närområde. Nära till Sälens skidanläggningar, ca 30 min med bil till Lindvallen. Utgångspris: 1 550 000 SEK Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
17,0 ha
Skogsmark:
12,0 ha
Skogsimpediment:
3,6 ha
Inägomark:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Vatten:
0,2 ha
Virkesförråd:
2 122 m³sk
Fastighet:
MALUNG-SÄLEN SKÅLMO 2:5
Skålmo 47
78064 Lima
Utgångspris

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

1 475 000 kr

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
MALUNG-SÄLEN SKÅLMO 2:5

Gård och skog i Malung-Sälens kommun

Trevlig gård vid Västerdalälven med omkringliggande åkermark och skog om totalt ca 16 ha belägen ca 10 km söder om skidanläggningen Kläppen. Huset består av två plan samt källare. Entréplan med hall, kök samt vardagsrum. Övre plan med två sovrum, badrum samt balkong. Kommunalt avlopp och vatten. Jordvärme från 2006. Gårdskifte om ca 1 ha. Produktiv skogsmark om ca 12 ha med virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Andel i Lima Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och till viss djurhållning. Jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde om ca 19 000 ha, samt möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog om ca 51 000 ha. Ca 1,5 km till affär, bensinstation och skola 1-9. Förskola inom gårdens närområde. Nära till Sälens skidanläggningar, ca 30 min med bil till Lindvallen. Utgångspris: 1 550 000 SEK Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Byggnader

Bostadshus

1½-plans villa med källare. Tre rum och kök, varav två sovrum. Vattenburen värmesystem med jordvärme. 2-glasfönster. Kommunalt vatten och avlopp. Huset är besiktat. Se besiktningsprotokoll.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2006 . Därefter har Jome skog uppdaterat planen med nytt fältbesök i juli 2018. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 16,8 ha, varav 12 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2122 m³sk. Medelbontiteten är uppskattad till 4,2 m³sk/ ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Naturvärden

Det finns ett kulturvärde som avser en minnessten registrerat vid sjön Järsloken på fastigheten. Inga ytterligare nyckelbiotoper, forn eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde, ca 19000ha. Kontaktperson är Leif Martinsson, Lima 070-690 71 37. Det finns även möjlighet till småviltsjakt inom Lima besparingsskog om ca 51 000 ha. Läs mer på www.limaskog.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Lima fiskevårdsförening. Läs mer på www.limafiske.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut

Friskrivningsklausul

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul i köpekontraktet. Fastigheten säljs i det skick den är i på kontraktsdagen. Säljaren kommer ej utföra någon ytterligare städning. Den lösa egendom som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet och förvärvstillstånd beviljats.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter