Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet med boende i Kroksjön!

Nu finns möjlighet att bosätta sig i Kroksjön. Skogsfastigheten Kroksjön 1:5 om ca 56 hektar ligger endast ca 15 minuters bilfärd från Skellefteå centrum. Det totala virkesförrådet på fastigheten uppgår till ca 6075 m³sk och medelboniteten till 4,3 m³sk/ha/år. Jakträttigheter finns!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
56,1 ha
Skogsmark:
45,2 ha
Myr/kärr/mosse:
4,4 ha
Berg/hällmark:
2,4 ha
Inägomark:
3,3 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
6 075 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ KROKSJÖN 1:5
Kroksjön 46
93195 Skellefteå
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-29

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ KROKSJÖN 1:5

Skogsfastighet med boende i Kroksjön!

Nu finns möjlighet att bosätta sig i Kroksjön. Skogsfastigheten Kroksjön 1:5 om ca 56 hektar ligger endast ca 15 minuters bilfärd från Skellefteå centrum. Det totala virkesförrådet på fastigheten uppgår till ca 6075 m³sk och medelboniteten till 4,3 m³sk/ha/år. Jakträttigheter finns!

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Åke Rönngren. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 45 ha med ett virkesförråd om totalt ca 6075m³sk varav ca 4315 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bostadshuset

Bostadshus Friliggande bostadhus i två plan Tomt Tomtarealen uppgår till ca 2000kvm Boyta 100 kvm(enligt taxeringen) Standardpoäng 23 Byggnadsår 1942 Byggnadssätt Fasad: Träpanel Fönster: 2-glasfönster Takbeklädnad: Plåt Vatten Eget Avlopp 3-Kammar brunn Uppvärmning Direktverkande el Bredband Beställt. Planlösning: Plan 1: Kök, Vardagsrum, Toalett, matförråd/pannrum, kammare. Mindre matkällare finns. Plan 2: Hall, två sovrum samt vindsförråd. Övrig info Altan och badtunna ingår inte i köpet. Dessa tillhör hyresgästen.

Jakt

Ligger registrerat inom Skellefte södra ÄSO.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter