VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
UNGSKOG med jakt

Trevlig utvecklingsbar skogsfastighet på nästan 100 hektar varav 74 är produktiv skogsmark med ett virkesinnehåll på ca 7295 m³sk. På fastigheten finns en gammal bostad med stort renoveringsbehov och en liten ekonomibyggnad.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
96,0 ha
Skogsmark:
53,0 ha
Skogsimpediment:
43,0 ha
Virkesförråd:
7 295 m³sk
Fastighet:
HYLTE SAXHULT 1:3
Saxhult 206
31452 Unnaryd
Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-12

Visning

Skog och Mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid 0346-29721.

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg
HYLTE SAXHULT 1:3

UNGSKOG med jakt

Trevlig utvecklingsbar skogsfastighet på nästan 100 hektar varav 74 är produktiv skogsmark med ett virkesinnehåll på ca 7295 m³sk. På fastigheten finns en gammal bostad med stort renoveringsbehov och en liten ekonomibyggnad.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Då fastighetens byggnader har ett värde under 50 000:- i taxeringen så är de inte med i taxeringen. Den bostad som trotts allt finns på fastigheten har inte varit bebodd sen 1950-tal och är i behov av renovering. Dock finns en hel del charmiga inslag kvar här, så det kan vara lönt att bevara byggnaden. Det finns el anslutet men avstängt för närvarande och vedspisen finns kvar i köket men ej använd på länge. Obs! Bostaden finns med på Kulturmiljö inventering klass B, vilket innebär vissa begränsningar vid om och tillbyggnad.

Loge

Ekonomibyggnad med gammalt stall och loge. Byggnaden fungerar som förråd idag.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats 2017 0404 av JBL Skogspartner. planen har uppräknats 2018-10-24 inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 73,6 ha ha med ett virkesförråd om totalt 7295 m³sk varav ca 4200 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Unnaryds församling det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Jakt

Jakträtt ej upplåten utan är fri för köparen.

Fiske

Fastigheten har del i det samfällda fisket i Nejsjön (Saxhult FS:1)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 18000 kr

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg

Liknande fastigheter