VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog 60 ha intill Simlångsdalen

Skogsfastighet med ca 60 ha produktiv skog i ett skifte. Bra läge. Blandat med en hel del tall och löv. Virkesförråd 11 750 m³sk. Jakten är fri. Försäljningen gäller del av fastigheten 1:2 med undantag av gården och öppen mark ca 4 ha mark (avd 28 o 29 på skogskarta) som är under avstyckning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
59,0 ha
Skogsmark:
48,0 ha
Skogsimpediment:
11,0 ha
Virkesförråd:
11 770 m³sk
Fastighet:
HALMSTAD SVALILT 1:2 del av
Svalilt 965
31397 Simlångsdalen
Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-05, kl 01:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg
HALMSTAD SVALILT 1:2 del av

Skog 60 ha intill Simlångsdalen

Skogsfastighet med ca 60 ha produktiv skog i ett skifte. Bra läge. Blandat med en hel del tall och löv. Virkesförråd 11 750 m³sk. Jakten är fri. Försäljningen gäller del av fastigheten 1:2 med undantag av gården och öppen mark ca 4 ha mark (avd 28 o 29 på skogskarta) som är under avstyckning.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Derome skog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 63 ha med ett virkesförråd om totalt 11770 m³sk varav ca 9140 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakträtt ej upplåten utan är fri för köparen. Det finns även möjlighet till fiske i ån.

Fastighetsbildning

Lantmäteriförrättning pågår där gården med ca 4 ha styckas från stamfastigheten. Köparen av stamfastigheten, som ev blivande sakägare, förbinder sig att fullfölja förrättningen utan att förändra gränsdragning och syftet med denna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200000 kr

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg

Liknande fastigheter