VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Kajgården

I det vackert kuperade landskapet kring Oppmanna ligger Kajgården med en total areal om ca 92 ha. Den totala arealen fördelar sig på produktiv skogsmark om ca 40 ha och ca 48 ha åkermark. Gårdscentrumet tillsammans med ca 3 ha mark kommer att bilda en egen fastighet och skulle kunna lämpa sig väl som t ex hästgård. Det totala virkesförrådet för skogen uppskattas till ca 9 393 m3sk efter uppräkning. Virkesförrådet per ha är bedömt till 206 m3sk och medelboniteten är beräknad till 8,7 m3sk. Skogen är välskött genom ett aktivt skogsbruk. Åkermarken som till största delen är inom klass 4 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering är bevattningsbar. All åkermark är utarrenderad till 2023 och odlas med spannmål, jordgubbar och julgranar. Fastigheten kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar. Budalternativ 1: Gården i sin helhet med ett utgångspris om 12 500 000 kr. Budalternativ 2: Skog, ca 40 ha med ett utgångspris om 5 000 000 kr. Budalternativ 3: Åker, ca 48 ha med ett utgångspris om 5 900 000 kr. Budalternativ 4: Gårdscentrum (samtliga byggnader) och ca 3 ha mark enligt kartskiss med ett utgångspris om 1 600 000 kr. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
95,0 ha
Skogsmark:
40,0 ha
Åkermark:
53,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Övrigmark:
1,4 ha
Boyta:
140 kvm
Fastighet:
KRISTIANSTAD OPPMANNA 69:2, 32:10, 24:7
Kajesträdet 74
29157 Arkelstorp
Utgångspris

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

2018-11-15

Varmt välkommen att maila för att anmäla dig till visning!

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Sybrenne
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
KRISTIANSTAD OPPMANNA 69:2, 32:10, 24:7

Kajgården

I det vackert kuperade landskapet kring Oppmanna ligger Kajgården med en total areal om ca 92 ha. Den totala arealen fördelar sig på produktiv skogsmark om ca 40 ha och ca 48 ha åkermark. Gårdscentrumet tillsammans med ca 3 ha mark kommer att bilda en egen fastighet och skulle kunna lämpa sig väl som t ex hästgård. Det totala virkesförrådet för skogen uppskattas till ca 9 393 m3sk efter uppräkning. Virkesförrådet per ha är bedömt till 206 m3sk och medelboniteten är beräknad till 8,7 m3sk. Skogen är välskött genom ett aktivt skogsbruk. Åkermarken som till största delen är inom klass 4 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering är bevattningsbar. All åkermark är utarrenderad till 2023 och odlas med spannmål, jordgubbar och julgranar. Fastigheten kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar. Budalternativ 1: Gården i sin helhet med ett utgångspris om 12 500 000 kr. Budalternativ 2: Skog, ca 40 ha med ett utgångspris om 5 000 000 kr. Budalternativ 3: Åker, ca 48 ha med ett utgångspris om 5 900 000 kr. Budalternativ 4: Gårdscentrum (samtliga byggnader) och ca 3 ha mark enligt kartskiss med ett utgångspris om 1 600 000 kr. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus i 1,5 plan med källare under hela huset och delvis inredd vind. Stomme av trä, fasad klädd med mexisten, gavelrösten i trä, tegelpannor på taket, 3-glasfönster (isoler). Taxerad boarea om 140 kvm. Vatten från borrad brunn, enskilt avlopp med trekammarbrunn och ny infiltrationsbädd, vattenburen uppvärmning med jordvärmepump (Nibe -95, kompressor bytt för några år sedan). Självdragsventilation. Fiber finns indraget. Planlösning: Groventré på gaveln med trapp ner till källaren. Groventrén leder in i köket och sedan vidare till ett sovrum med badrum med toalett och dusch, i sovrummet finns trappan till ovanvåningen. Från köket nås även ett genomgående vardagsrum med parkettgolv. I angränsning till vardagsrummet finns ett sovrum med utgång till vinterbonat uterum och vardagsrummet leder även vidare till huvudentrén. I huvudentrén återfinns WC och till höger genomgående finrum med vackra parkettgolv i fiskbensmönster. Kök. Utrustning: spis, kyl/frys, diskmaskin. Badrum med plastmatta. Utrustning: toalett och dusch. WC/tvättstuga. Utrustning: toalett, tvättställ, tvättmaskin och torktumlare. Övre plan är till stora delar oinredd, två sovrum är inredda i dagsläget på vardera gavel. Här finns möjligheter att inreda och göra fler rum. Källare. Utrustning: frysbox, hydropress, järnfilter.

Ladugård

Ladugård i vinkel om 330 kvm byggnadsyta. Ladugården är murad nedtill, har plåt upptill och eternittak. Har tidigare varit svinstall.

Garage

Garage med en byggnadsyta om 66 kvm som ligger i vinkel till ladugården. I garaget finns ett rum med en brännugn (för lera). Murad stomme med tak av eternit.

Ligghall

Ligghall med en byggnadsyta om 338 kvm. Gjutet golv, stomme i trä, väggar och tak av plåt samt 3 öppningar.

Vagnslider/traktorverkstad

Totalt byggnadsarea om 210 kvm. Traktorverkstaden har gjutet golv, murade väggar, plåtfasad och plåttak. Vagnslider med 4 portar, grusgolv samt väggar och tak av plåt.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är upprättad 2014-07-23 av Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 39,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 201 m3sk som uppräknat med den årlig tillväxten bör vara ca 9 393 m3sk. Trädslagsfördelningen är 41 % löv, 36 % gran, 18 % ädellöv och 4 % tall. Medelboniteten är beräknad till 8,7 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten 298 m3sk. All skogsmark enligt skogskartan (ca 40 ha) kommer efter Lantmäteriförrättning bilda en egen fastighet: Kristianstad Oppmanna 32:10.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermark om ca 48 ha. Marken är uppdelad i två skiften. Merparten av jorden finns inom klass 4 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. All åkermark är utarrenderad tom 2023 (12 års arrendekontrakt) och odlas med spannmål, jordgubbar och julgranar. Den årliga arrendeintäkten uppgår till 165 000 kr inkl moms. All åkermark är bevattningsbar från damm, rör finns. Arrendatorn hyr stödrätterna av jordägaren.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten till juli 2019 mot en ersättning om 25 000 kr/år.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen så innehåller fastigheten fyra områden med sumpskog där tre av områdena domineras av klibbal och ett område som består av blandskog.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns spår av tidigare boplatser och visten samt andra lämningstyper runt gårdsbyggnationen.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2018 fördelas på uppvärmning samt hushållsel 10 660 kWh, försäkring 8 325 kr, avlopp (slamtömning) 1 200 kr, renhållning 960 kr (vilande).

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Sybrenne
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter