VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Torp med närhet till sjö och fjäll i Gäddede, Jämtland.

Två km söder om Gäddede ligger denna fastighet med gångavstånd till Frostviksfjällen. Närhet till Gäddede med skolor och butiker. Här bor ni i direkt anslutning till natursköna omgivningar. Från gården är det enkelt att ta sig till omkringliggande fjäll och sjöar oavsett färdsätt. Bostadshus med stall/förrådsbyggnad för året runt eller fritidsboende. Fastigheten bjuder på ett lugnt och fjällnära boende med skog och natur in på knuten och ger många möjligheter för rekreation som jakt mm. Enligt säljarna finns fiskerätt och rätt till båtplats i Kvarnbergsvattnet och Hetögeln. Det finns även fiskerätt på norra sidan av Muruån från sjön till bron. Areal om ca 11 ha, varav 8 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 390 m³sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,3 ha
Skogsmark:
8,9 ha
Skogsimpediment:
1,6 ha
Inägomark:
0,7 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
399 m³sk
Boyta:
124 kvm
Fastighet:
STRÖMSUND GÄDDEDE 1:106
Holmvik 105
83398 Gäddede
Utgångspris

295 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
STRÖMSUND GÄDDEDE 1:106

Torp med närhet till sjö och fjäll i Gäddede, Jämtland.

Två km söder om Gäddede ligger denna fastighet med gångavstånd till Frostviksfjällen. Närhet till Gäddede med skolor och butiker. Här bor ni i direkt anslutning till natursköna omgivningar. Från gården är det enkelt att ta sig till omkringliggande fjäll och sjöar oavsett färdsätt. Bostadshus med stall/förrådsbyggnad för året runt eller fritidsboende. Fastigheten bjuder på ett lugnt och fjällnära boende med skog och natur in på knuten och ger många möjligheter för rekreation som jakt mm. Enligt säljarna finns fiskerätt och rätt till båtplats i Kvarnbergsvattnet och Hetögeln. Det finns även fiskerätt på norra sidan av Muruån från sjön till bron. Areal om ca 11 ha, varav 8 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 390 m³sk.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört 1937 i två plan på stenfot och källare. Stomme av reglat virke, fasad av eternit, plåttak och tvåglasfönster. Enskilt vatten och avlopp. Vatten erhålls från grannfastighet. Ny trekammarbrunn är installerad för avlopp. Uppvärmningen sker med direktverkande el och kamin i vardagsrummet. Boarea 124 kvm enligt fastighetstaxeringen. Nedre planet inrymmer hall, badrum, två rum samt kök. Övre planet inrymmer två rum och kök. Eftersatt underhåll på delar av byggnaden.

Stall, förråd och vedbod

Sonfjällstugan uppförd 1996 i timmer på betongplatta, plåttak. Byggnaden har vatten och avlopp samt ventilation. Intill ligger förråd och vedbod. Stall ca 25 m2 , Förråd ca 20 m2 och vedbod ca 10 m2.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 8,9 ha med ett virkesförråd om 399 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Oregistrerad mark. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar all till fastigheten tillhörande jakträtt 1/7 2019.

Fiske

Enligt säljarna finns fiskerätt och rätt till båtplats i Kvarnbergsvattnet och Hetögeln. Det finns även fiskerätt på norra sidan av Muruån från sjön till bron.

Naturvärden

Det finns sumpskogsområden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Välkommen till visning den 25/11! Kontakta assistent Bengt Wiklander för tidsbokning på tel: 070-681 23 72 Fastighetens skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Kåtabyggnad

Kåtabyggnaden som finns på fastigheten ingår inte i försäljningen, denna kommer säljaren att plocka bort från fastigheten innan tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 225000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter