VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Idyllisk lantgård om 80 ha i Ydre

Av Tingsrätten förordnad god man enligt lagen om samäganderätt, utbjuds till försäljning på offentlig auktion fastigheten Ydre Västra Hult 1:4 och 2:1. Auktionen hålls onsdagen den 28 november 2018 kl 13.30 på LRF Konsults kontor i Tranås med adress Vasagatan 27. Mellangården i Västra Hult är en gård om 80 ha med vackert läge vid Sommen. Skogsmarken utgör 52 ha med ett virkesförråd om 9 800 m³sk, varav 88 % är barrskog, bonitet om 9,3 m³sk per ha och år. 25 ha åker- och betesmark. Två bostadshus med trevligt läge. Jakträtt och fiskerätt i Sommen. Upplysningar lämnas av ansvarig god man Fredrik Jakobsson, 0383-59465, fredrik.jakobsson@lrfkonsult.se, Johan Olausson 0383-594 80 eller Fredrik Rosén, 0140-654 61.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
9 833 m³sk
Boyta:
126 kvm
Fastighet:
YDRE VÄSTRA HULT 1:4, 2:1
Mellangård 1
57394 Ydre
Försäljningssätt

Offentlig auktion, senast 2018-11-28, kl 13:30

Visningar

2018-11-16 09:00 - 12:00

Visas av: Johan Olausson

Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

2018-11-22 10:00 - 13:00

Visas av: Johan Olausson

Kontakt

bild_Johan
bild_Fredrik
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
YDRE VÄSTRA HULT 1:4, 2:1

Idyllisk lantgård om 80 ha i Ydre

Av Tingsrätten förordnad god man enligt lagen om samäganderätt, utbjuds till försäljning på offentlig auktion fastigheten Ydre Västra Hult 1:4 och 2:1. Auktionen hålls onsdagen den 28 november 2018 kl 13.30 på LRF Konsults kontor i Tranås med adress Vasagatan 27. Mellangården i Västra Hult är en gård om 80 ha med vackert läge vid Sommen. Skogsmarken utgör 52 ha med ett virkesförråd om 9 800 m³sk, varav 88 % är barrskog, bonitet om 9,3 m³sk per ha och år. 25 ha åker- och betesmark. Två bostadshus med trevligt läge. Jakträtt och fiskerätt i Sommen. Upplysningar lämnas av ansvarig god man Fredrik Jakobsson, 0383-59465, fredrik.jakobsson@lrfkonsult.se, Johan Olausson 0383-594 80 eller Fredrik Rosén, 0140-654 61.

Byggnader

Röda Bostadshuset

Byggnad uppförd under 1890-tal om knappa 126 m² (källa fastighetsregistret). Uppförd i timmerstomme på torpargrund. Tak belagt med betongpannor. Fönster av typen kopplade tvåglas, vissa enkelglas. Avlopp till trekammarbrunn med infiltration, vatten från borrad brunn (delas med vita bostadshuset). Vattenburen el-värme. El omdragen ca 2010 med jordfelsbrytare och automatsäkring. Vedeldad köksspis samt kakelugn på nedervåningen, ej godkända för eldning. Nedervåning med 2 rum, ingångshall/trapphall, större lantkök samt toalett och badrum (med tvättmaskin och torktumlare). Övervåning med 3 rum och trapphall.

Vita bostadshuset

Byggnad uppförd under sent 1700-tal om 168 m² (källa fastighetsregistret). Uppförd i timmerstomme på torpargrund. Tak belagt med betongpannor. Fönster av typen kopplade tvåglas, vissa enkelglas. Avlopp till trekammarbrunn, vatten från borrad brunn (delas med röda bostadshuset). Vattenburen centralvärme från vedeldad panna med elpatron. El omdragen ca 2010 på nedervåning. Öppen spis samt kakelugn på nedervåningen, ej godkända för eldning. Visst vattenläckage via murstock vid kraftigt regn. Nedervåning med 3 rum, kökshall, hall, kök, vardagsrum samt toalett med dusch. Övervåning med 2 rum, hall, kök samt toalett med dusch.

Ladugård

Ladugård med stomme av trä under plåttak, med en byggnadsyta om 677 kvm enligt fastighetstaxeringen. Stengrund. Stående träpanel, delvis timmerstomme, delvis murad. Hårdgjorda golv alt. trägolv i samtliga utrymmen nedervåning. Stort körbart ränne hela övre planet.

Bykstuga

Timmerbyggnad om ca 5 x 12 med delvis brädfodrad fasad på stenfot under tak av betongtegel. Byggnaden är indelad i utedass, förråd och f.d. bykstuga.

Magasin

Byggnad om ca 8 x 16 m, med timmerstomme och brädfodrad fasad på stenfot. Byggnaden består av förrådsutrymmen, magasinsdel och äldre inredd drängstuga.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarken uppgår till 52,2 ha. Det totala virkesförrådet är ca 9 833 m3sk, vilket motsvarar 188 m³sk/ha. Av den totala volymen finns ca 4 700 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten är 9,3 m³sk och den löpande tillväxten är f.n. 7,7 m³sk/ha, vilket ger en årlig tillväxt om ca 400 m3sk. Trädslagsfördelning är 28 % tall, 60 % gran och 12 % löv. Skogsmarkens taxeringsvärde är 3 231 000 kr.

Fastighetsgränser

Oranga käppar bl a.

Inägomark

För orten god produktionsförmåga och normal arrondering. Jordbruksmarken är skriftligt upplåten med treårigt arrendeavtal, årlig ersättning om 12 000 kr + moms. Ev. flerårsstöd (EU) innehas av brukaren och ingår inte i fastighetsförsäljningen. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 15 respektive 14 ha. Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 25,4 ha och fördelas på ca 14,3 ha åker, samt 11,1 ha betesmark.

Jakt

Egen jakträtt på hare, rådjur, älg m.fl. Fastigheten ingår i Skortebo-Råås Älgjaktslag om ca 1 500 ha och med en tilldelning om 2 vuxna älgar och fri kalvavskjutning. Skortebo-råås Älgjaktslag ingår i Asby-Torpas ÄlgSkötselOmråde. Jakträtten är muntligt upplåten under innevarande jaktår, men tillgänglig för en ny ägare from 1/7 2019.

Fiske

Fiskerätt i sjön Sommen. Rätt att lägga nät på eget vatten. Vanligt förekommande fiskar i Sommen är aborre, gädda, öring, röding, sik, nors, lake, ål dessutom förekommer gös och kräftor mfl. Mera att läsa finns på hemsidan www.sommen.nu

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 92500 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 3 km norr om Asby via väg 131 i Ydre kommun, Östergötlands län. Adress Mellangård 1, 573 94 Ydre.

Kontakt

bild_Johan
bild_Fredrik
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda

Liknande fastigheter