VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Jänkisjärvi

Skogsfastighet på 155ha och ett virkesförråd på 5799 m3sk. Fastigheten har trevlig åldersfördelning med både yngre växtlig skog och en del avverkningsmogen skog. Samtliga skiften ligger runt Jänkisjärvi by. På fastigheten finns en äldre gård.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
155,0 ha
Skogsmark:
93,9 ha
Myr/kärr/mosse:
58,6 ha
Inägomark:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
0,9 ha
Virkesförråd:
5 799 m³sk
Fastighet:
ÖVERTORNEÅ JÄNKISJÄRVI 5:6
Jänkisjärvi 39
95791 Övertorneå
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-29

Kontakt

bild_Tomas
bild_Dan
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
ÖVERTORNEÅ JÄNKISJÄRVI 5:6

Skogsfastighet i Jänkisjärvi

Skogsfastighet på 155ha och ett virkesförråd på 5799 m3sk. Fastigheten har trevlig åldersfördelning med både yngre växtlig skog och en del avverkningsmogen skog. Samtliga skiften ligger runt Jänkisjärvi by. På fastigheten finns en äldre gård.

Byggnader

Bostadshuset

På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad. Byggnaden är i undermåligt skick och behöver stora renoveringar för att vara beboelig. El och vatten är bortkopplat.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en gammal ladugårdsbyggnad samt några mindre förrådsbyggnader. Samtliga byggnader är i behov av underhåll, men kan användas till förvaring .

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge under Oktober 2018. På avdelning 37,39,41,42 och 46 i skogsbruksplanen står det avverkningsmogen skog, säljaren har dock sålt en avverkningsrätt på dessa områden. Avverkning kommer att ske under vintern 2019, alla pengar från avverkningen tillfaller säljaren som även är ansvarig för och bekostar återbeskogning. På grund av detta har vi i dessa avdelningar angett huggningsklass K2 i skogsbruksplanen för att planen skall motsvara det som ni faktiskt köper. Enligt skogsbruksplanen finns det då i skogen 5799 m3sk virke varav 905 föreslås att slutavverkas under planperioden och 215 m3sk föreslås att ta ut i gallring. Boniteten är beräknad till 3,1 m3sk/ha. . För mer detaljerad beskrivning av skogen se bifogad skogsbruksplan. Avd 48,49,50,51,52 och 53 är ej fältbesökta av planläggaren. Beståndsdata och åtgärder bygger på uppdaterad ösi-inv., laserdata och erfarenhetsmässig bedömning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår i Jänkisjärvi Södra jaktlag. Tilldelningen 2018 är 10 vuxna älgar och 10 kalvar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 27000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Dan
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter