VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet

Talldominerad skogsfastighet i ett skifte om ca 36 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 064 m³sk. Fastigheten som är obebyggd är belägen i Lagerfors, sydost om Moholm.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,6 ha
Skogsmark:
35,4 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
7 064 m³sk
Fastighet:
Töreboda Pålstorp 1:9 & Aspetorp 1:5
Lagerfors
Töreboda
Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-07

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Töreboda Pålstorp 1:9 & Aspetorp 1:5

Skogsfastighet

Talldominerad skogsfastighet i ett skifte om ca 36 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 064 m³sk. Fastigheten som är obebyggd är belägen i Lagerfors, sydost om Moholm.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 35,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 064 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 200 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,4 och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 157 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 83% tall, 13% gran och 4% löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 2 900 m³sk. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Torbjörn Knipbo.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2019-06-30 och därefter tillgänglig för köparen.

Grus

På fastigheten har det tidigare funnits en tillståndsgivande grustäkt. Idag finns inga tillstånd och täkten är återställd till skogsmark men möjlighet finns till grus för husbehov.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 35,89 ha för Pålstorp 1:9 och 0,28 ha för Aspetorp 1:5. Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till 37 ha och är fördelade enligt följande, 34 ha skogsmark och 3 ha impediment.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10000 kr

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter