VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Obebyggd lantbruksfastighet 26 ha - Munka Ljungby

Obebyggd fastighet i ett skifte i Torvgårda utanför Munka Ljungby. Försäljningen avser del av fastighet och utgörs av skogsmark (10,7 ha) och mossmark (10,2) ha samt åkermark (4,8 ha).

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
ÄNGELHOLM TORVGÅRDA 3:47, del av

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-10, kl 17:00

Kontakt

bild_Maria
LRF Konsult Ängelholm
Kuvettvägen 2
262 71 Ängelholm
ÄNGELHOLM TORVGÅRDA 3:47, del av

Obebyggd lantbruksfastighet 26 ha - Munka Ljungby

Obebyggd fastighet i ett skifte i Torvgårda utanför Munka Ljungby. Försäljningen avser del av fastighet och utgörs av skogsmark (10,7 ha) och mossmark (10,2) ha samt åkermark (4,8 ha).

Jakt

Jakten är inte upplåten utan är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen eller enligt överenskommelse.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Köpekontrakt kommer att undertecknas med blivande köpare och en handpenning på 10% skall erläggas. Slutuppgörelsen sker när förrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Stödrätter

Inga stödrätter medföljer

Övriga marktyper

Torvbrytning sker på fastigheten och generar en genomsnittlig intäkt om ca 10 000 :- /år

Inägomark

Den öppna marken är inte brukad sedan ett antal år tillbaka. Träningsbana för travhäst finns idag anlagd.

Kontakt

bild_Maria
LRF Konsult Ängelholm
Kuvettvägen 2
262 71 Ängelholm

Liknande fastigheter