VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fastighet i Kamsjö Vindeln, ca 140 ha

4 skiften i och omkring Kamsjö, Vindeln. Den totala arealen är ca 140 varav ca 70 ha är skogsmark. Virkesförrådet består till störst del av tall och den totala förrådet har uppskattats till ca 6250 m3sk. Trevlig stuga med övernattningsmöjligheter och sjöutsikt. Ingår i Kamsjö VVO, licensområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
140,6 ha
Skogsmark:
69,8 ha
Impediment:
67,0 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Vatten:
2,7 ha
Virkesförråd:
6 250 m³sk
Fastighet:
VINDELN KAMSJÖ 2:6

Utgångspris

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-26

Kontakt

LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
VINDELN KAMSJÖ 2:6

Fastighet i Kamsjö Vindeln, ca 140 ha

4 skiften i och omkring Kamsjö, Vindeln. Den totala arealen är ca 140 varav ca 70 ha är skogsmark. Virkesförrådet består till störst del av tall och den totala förrådet har uppskattats till ca 6250 m3sk. Trevlig stuga med övernattningsmöjligheter och sjöutsikt. Ingår i Kamsjö VVO, licensområde.

Byggnader

Stuga

Trevlig stuga vackert belägen vid sjön. Övernattningsmöjligheter i trevlig miljö med sjöutsikt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som är upprättad 2017 av Martinsons. Fastigheten har dock besiktats i fält hösten 2018 av Roger Larsson LRF Konsult Umeå. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 70 ha med ett virkesförråd om ca 6 250 m³sk inklusive ett års tillväxt.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Kamsjö VVO, licensområde.

Naturvärden

Det finns två områden med sumpskog som ligger belägna på skifte 2 i avdelning 4 samt 19 och 20. (Källa Se Sverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning pågår.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16100 kr

Kontakt

LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter