VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrikt i Bergslagen, 26 ha

Lindatorp är perfekt för den som söker ett liv på landet. Gården är mycket idylliskt belägen invid Södra Hyttan , och omges av gles bebyggelse samt ett vackert omväxlande bergslagens landskap. Fastigheten består av två skiften varav ett är beläget runt gården och ett skogsskifte en bit bort efter sjön Stora Grängen . Gården har en total landareal om cirka 26 ha varav 21,3 ha produktiv skogsmark samt 4 ha inägomark. Byggnadsbeståndet ligger samlat på gårdsskiftet och utgörs av ett bostadshus, ett äldre torp samt några ekonomibyggnader. Visning den 24 nov , ring mäklaren för att boka tid . Priside 1,9 milj kr ​

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
24,3 ha
Skogsmark:
22,0 ha
Åkermark:
2,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Fastighet:
HÄLLEFORS HJULSJÖBY 2:42
Hjulsjö 210
71291 Hällefors
Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-14

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
HÄLLEFORS HJULSJÖBY 2:42

Virkesrikt i Bergslagen, 26 ha

Lindatorp är perfekt för den som söker ett liv på landet. Gården är mycket idylliskt belägen invid Södra Hyttan , och omges av gles bebyggelse samt ett vackert omväxlande bergslagens landskap. Fastigheten består av två skiften varav ett är beläget runt gården och ett skogsskifte en bit bort efter sjön Stora Grängen . Gården har en total landareal om cirka 26 ha varav 21,3 ha produktiv skogsmark samt 4 ha inägomark. Byggnadsbeståndet ligger samlat på gårdsskiftet och utgörs av ett bostadshus, ett äldre torp samt några ekonomibyggnader. Visning den 24 nov , ring mäklaren för att boka tid . Priside 1,9 milj kr ​

Skogsuppgifter

Fastighetens totala areal uppgår till ca: 25,8 ha varav ca: 21,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till c:a 4 370 m³sk trädslagsfördelningen är: tall 21 %, gran 73 % och löv 6 %. Ålderfördelningen är ojämn med en stor andel äldre skog.

Beskrivning

Mindre skogsgård belägen en timme norr om Örebro, mellan Hällefors och Kopparberg vid R63. När ni kommer till Södra Hyttan så ser man torpet Lindatorp. Marken består av ca 21 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 371 m 3 sk, den öppna marken uppgår till ca 4 ha. Fastighetens byggnation utgörs av mindre bostadshus, garage/vedbod, uthus samt ladugård. Fastigheten är uppdelad på två skiften. Fastigheten ligger vackert vid den fd Hyttan med älven som mynnar ut i Stora Grängen. Fastigheten erbjuder egen strand. HyttDreva - en mötesplats i Södra Hyttan HyttDreva är en kulturell mötesplats där finns Bergslagens Största Bokloppis och Galleri Södra Hyttan.

Torpet

Byggdes 1891 och 1894 köpte farfar Frans Israelsson torpet. Nv hall, vardagsrum med trägolv, kök har en vedpanna som man eldar i, sotaren var nyss där och sotade, vedspisen eldar man inte i den har eldningsförbud. badrum med duschkabin, tvättmaskin, våtrumsmatta. Övre plan har 4 st "kattvindar" samt ett sovrum Vattenburen värme man har fyllt alla element med glykol, direktverkande el. 2-glas fönster, plåttak, Grävd brunn, äldre avlopp , slamtömning. ​ ​

FD AFFÄR

FD AFFÄR Renoveringsbehov, fd affär, lager, lägenheter.

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes grovstädade. Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår till köparen.

BYGGNATIONER

Ladugård, vedbod, garage .

INÄGOMARKEN

4 ha betesmark som sträcker sig ner till sjön, en del av marken har rvdjurstängsel. Marken har varit utarrenderad, vall och bete. Det finns inga stödrätter.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och register.

Jakt

Jakten tillfaller köparen 20190701, det finns ett ettårigtr arrendeavtal med Grängen -Ånnäs Jaktvårdsklubb, önskar man mer information om jakten kontakta mäklaren. ​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

FRISKRIVNING

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter