Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fastighet med förhandsbesked bygglov, sjöutsikt, ca 4 ha i Lädja.

Nu finns chansen att förvärva denna fastighet om ca 4 ha med vy mot Bråtasjön, strax i utkanten av byn Lädja, Lammhult, ca 3 mil norr om Växjö. Fastigheten är taxerad lantbruksenhet och består av ca 1 ha betesmark och ca 3 ha skogsmark. Skogsmarken består främst av vackra ädellövs träd som Ek och Bok samt björkträd som tillsammans ger en vacker natur att omges och vistas i samt vedhuggning för eget bruk. Här har man möjlighet att bygga upp sin egna gård, förhandsbesked på bygglov för uppförande av upp till 2-planshus med tillhörande garage/sidobyggnad finns. Fastigheten ligger på en hög höjd så man får fin utsikt mot sjön. Fastighetens storlek möjliggör djurhållning i mindre skala.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,0 ha
Inägomark:
1,0 ha
Skogsmark:
3,0 ha
Fastighet:
VÄXJÖ LÖVHULT 1:6
Ekhaga 1
36394 Lammhult
Utgångspris

500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
VÄXJÖ LÖVHULT 1:6

Fastighet med förhandsbesked bygglov, sjöutsikt, ca 4 ha i Lädja.

Nu finns chansen att förvärva denna fastighet om ca 4 ha med vy mot Bråtasjön, strax i utkanten av byn Lädja, Lammhult, ca 3 mil norr om Växjö. Fastigheten är taxerad lantbruksenhet och består av ca 1 ha betesmark och ca 3 ha skogsmark. Skogsmarken består främst av vackra ädellövs träd som Ek och Bok samt björkträd som tillsammans ger en vacker natur att omges och vistas i samt vedhuggning för eget bruk. Här har man möjlighet att bygga upp sin egna gård, förhandsbesked på bygglov för uppförande av upp till 2-planshus med tillhörande garage/sidobyggnad finns. Fastigheten ligger på en hög höjd så man får fin utsikt mot sjön. Fastighetens storlek möjliggör djurhållning i mindre skala.

Förhandsbesked om bygglov

Förhandsbesked om bygglov finns för uppförande av upp till tvåvåningshus med tillhörande garage/ sidobyggnad. Har Ni fler frågor, går det bra att mejla till stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se

Areal

Taxerad areal 1 ha betesmark 3 ha skogsmark Areal enligt lantmäteriet 37 436 kvm (3,74 ha)

Gränser

Observera att fotona med utritade gränser är ungefärligt där gränserna går, det är de gränsmarkeringar som är uppsatta på fastigheten i fält som är de juridiskt gällande.

Naturvärden

Fastigheten besväras inte av nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning på fastigheten i Riksantikvarieämbetet.

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter