Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård om ca 9 ha vid Vångaberget

I skydd av Vångaberget längs en lugn grusväg ligger denna mindre gård med skog och åkermark om ca 9 ha. Gården består av ett äldre bostadshus med 4 sovrum, ladugård med loge och flertalet mindre ekonomibyggnader från tiden när det bedrevs ett aktivt lantbruk på gården. Natursköna omgivningar alldeles intill Svartetorps naturreservat. Här har du chansen att förverkliga drömmen om livet på landet och skapa ett bra boende för hela familjen med odlingar, djur och skog.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,4 ha
Skogsmark:
3,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Åkermark:
3,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Övrigmark:
2,0 ha
Boyta:
80 kvm
Antal rum:
6 st
Fastighet:
KRISTIANSTAD VÅNGA 60:1 samt 31:22
Bergåsvägen 9
29198 Villands Vånga
Utgångspris

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
KRISTIANSTAD VÅNGA 60:1 samt 31:22

Gård om ca 9 ha vid Vångaberget

I skydd av Vångaberget längs en lugn grusväg ligger denna mindre gård med skog och åkermark om ca 9 ha. Gården består av ett äldre bostadshus med 4 sovrum, ladugård med loge och flertalet mindre ekonomibyggnader från tiden när det bedrevs ett aktivt lantbruk på gården. Natursköna omgivningar alldeles intill Svartetorps naturreservat. Här har du chansen att förverkliga drömmen om livet på landet och skapa ett bra boende för hela familjen med odlingar, djur och skog.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostadshus uppfört på torpargrund och delvis källare med stomme av trä, kopplade tvåglasfönster och tak belagt med tegelpannor. Enskilt vatten från grävd brunn, äldre enskilt avlopp. Vattenburen uppvärmning med olja. Yteffektivt hus med hela 4 sovrum fördelat på två plan. Nedre plan utgörs av groventré, badrum, kök, sal, 2 sovrum, ett mindre genomgångsrum/kontor samt huvudentré med hall. Från hallen leder trappan upp till ovanvåningen med ett sovrum på vardera gavel, förvaringsutrymmen i kattvindarna samt ett rymligt förråd.

Ekonomibyggnader

Flertalet ekonomibyggnader däribland ladugård med loge, fd hönshus, verkstad, garage och förråd.

Skogsuppgifter

Skog om ca 4 ha med största delen bok.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 4 ha åkermark enligt uppmätning på fastighetskarta, åkermarken är fördelad på två skiften. Åkermarken är utarrenderad med 5 år i taget, nuvarande period sträcker sig till och med 14 mars 2022. Stödrätter saknas.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Nyckebiotop

Nyckelbiotop om 1,6 ha - sekundär ädellövnaturskog - Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade lämningar, en på åkermarken intill ladugården i form av boplats samt en nästan längst upp i skogen som fossil åker i form av röjningsröseområde. Det finns även agrara lämningar, hägnadssystem, i form av stenmurar i skogen.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2018 fördelas på uppvärmning ca 15 000 kr/1,13m3 olja, hushållsel 1 090 kWh, försäkring 4 283 kr, avlopp (slamtömning) 1 790 kr, renhållning 2 690 kr, sotning 541 kr. Observera att driftskostnaderna är baserade för 2018 och då har gården varit obebodd samt med något sänkt inomhustemperatur.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter