Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fastigheterna Bullmark 4:21 och 4:26 Umeå kommun

Nu ges möjlighet att förvärva de obebyggda skogsfastigheterna Umeå Bullmark 4:21 och 4:26! - Belägna 20 minuters bilfärd från Umeå - Mycket fina jaktmöjligheter - Närhet till närservice - Bli en byaman! Fastigheterna har mantal Fastigheterna Bullmark 4:21 och 4:26 är belägna i Umeå kommun i Västerbottens län. Fastigheterna består av två skiften med totalt ca 19 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 700 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 78 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn. Ungefär 14 % (2,7 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1 och volymen uppgår här till ca 500 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är 0 %. Försäljningssätt: Fastigheterna bjudes ut tillsammans. Anbud kan lämnas på vardera separat fastighet, samt båda de två fastigheterna tillsammans. Försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Fastigheten kan säljas innan tiden före anbudens slut. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Anbud ska vara LRF Konsult AB, Robin Lindström, V:a Esplanaden 19, 903 25 Umeå tillhanda senast 2019-02-24 . OBS! Märk kuvertet "UMEÅ BULLMARK 4:21, 4:26". Använd gärna bifogad anbudsblankett. Mail går också bra. För mer info kontakta ansvarig skogsmäklare Robin Lindström på robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt skogsmästare Erik Westman.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
25,3 ha
Skogsmark:
19,4 ha
Skogsimpediment:
5,8 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 780 m³sk
Fastighet:
UMEÅ BULLMARK 4:21, 4:26
UMEÅ BULLMARK 4:21, 4:26
91892 Umeå
Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-02-24

Kontakt

bild_Robin
bild_Erik
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
UMEÅ BULLMARK 4:21, 4:26

Fastigheterna Bullmark 4:21 och 4:26 Umeå kommun

Nu ges möjlighet att förvärva de obebyggda skogsfastigheterna Umeå Bullmark 4:21 och 4:26! - Belägna 20 minuters bilfärd från Umeå - Mycket fina jaktmöjligheter - Närhet till närservice - Bli en byaman! Fastigheterna har mantal Fastigheterna Bullmark 4:21 och 4:26 är belägna i Umeå kommun i Västerbottens län. Fastigheterna består av två skiften med totalt ca 19 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 700 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 78 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn. Ungefär 14 % (2,7 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1 och volymen uppgår här till ca 500 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är 0 %. Försäljningssätt: Fastigheterna bjudes ut tillsammans. Anbud kan lämnas på vardera separat fastighet, samt båda de två fastigheterna tillsammans. Försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Fastigheten kan säljas innan tiden före anbudens slut. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Anbud ska vara LRF Konsult AB, Robin Lindström, V:a Esplanaden 19, 903 25 Umeå tillhanda senast 2019-02-24 . OBS! Märk kuvertet "UMEÅ BULLMARK 4:21, 4:26". Använd gärna bifogad anbudsblankett. Mail går också bra. För mer info kontakta ansvarig skogsmäklare Robin Lindström på robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt skogsmästare Erik Westman.

Skogsuppgifter

Fastigheterna Bullmark 4:21 och 4:26 är belägna i Umeå kommun i Västerbottens län. Fastigheterna består av två skiften med totalt ca 19 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 800 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 78 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn. Ungefär 14 % (2,7 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1 och volymen uppgår här till ca 500 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är 0 %.

Skogsvård

Röjning bör utföras på 5,9 ha och underväxtröjning bör utföras på 6 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bullmark samhälle - Byggnadsplan- Exploatering

Byggnadsplan från 1973-10-05. Fortfarande gällande Vill man bebygga dessa, måste lokaliserinsprövning / detaljplan sökas/ upprättas. Umeå kommun investerar i skolstrukturen/ samhällsservice i Bullmark, då byn är del av "Byar i Stråk". Ny översiktsplan från hösten 2018, pekar på att man generellt är positiv till exploatering på landsbygden.

Skattetal

Bullmark 4:26 5/256 Mantal Bullmark 4:21 7/256 Mantal

Jakt

Hög och småviltsjakt i Nybyns jaktlag, ca 1300 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Väg

Fastigheterna har gott om vägar och har bland annat del i samfällighetsföreningen Bullmark S:1 (vägar), se bifogad bild. Enligt säljaren finns möjlighet finns att lösa in sig i en kommande väg som Martinssons ska bryta.

Visning och vägbeskrivning

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Kontakt

bild_Robin
bild_Erik
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter