Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark, ca 24.5 ha

Väster om Eslöv och strax norr om Virke Kyrkby utbjudes härmed till försäljning ca 24,5 ha åkermark av mycket god klass. Marken är obebyggd och väl samlad med strax över 22 ha i ett sammanhängande skifte och med obetydlig kupering. God tillgänglighet genom befintligt vägnät.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
KÄVLINGE JÖNELSBORG 1:2, 1:5, 1:13, 1:16 samt del av 1:3 och del av 1:4
Jönelsborgsvägen 76
24491 Kävlinge
Utgångspris

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-02-08

Kontakt

bild_Janne
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
KÄVLINGE JÖNELSBORG 1:2, 1:5, 1:13, 1:16 samt del av 1:3 och del av 1:4

Åkermark, ca 24.5 ha

Väster om Eslöv och strax norr om Virke Kyrkby utbjudes härmed till försäljning ca 24,5 ha åkermark av mycket god klass. Marken är obebyggd och väl samlad med strax över 22 ha i ett sammanhängande skifte och med obetydlig kupering. God tillgänglighet genom befintligt vägnät.

Åkermark

Del av aktuella fastigheter som utbjudes till försäljning omfattar totalt ca 24,5 ha och är fri från byggnader. Marken är av mycket god klass, utan nämnvärd kupering, med större delen av arealen sammanhängande i ett skifte. Infart till arealen kan ske dels i söder via befintlig väg, där det utmed vägen tillskapas en remsa om ca 6 m för för ökad tillgänglighet samt för uppställning av redskap och fordon vid brukning av marken, samt dels via infartsvägens förlängning mot norr. Öster om gårdsbyggnaderna som avstyckas har ca 8 ha täckdikats i början av 70-talet samt längst i söder har ca 2 ha täckdikats i slutet på 60-talet. Gällande resterande areal har behovsdikning utförts när så erfordrats. I samband med lantmäteriförrättning skulle det eventuellt finnas möjlighet att justera gränser mot grannfastighet för rationellare brukning av vissa delar vilket även skulle förbättra för grannfastigheten. Byggnadsbestånd tillsammans med total areal om ca 2,9 ha behålles av säljaren. Arealen fördelas på totalt sex olika fastigheter enligt följande: Kävlinge Jönelsborg 1:2, ca 5,51 ha Kävlinge Jönelsborg 1:3, ca 12,23 ha Kävlinge Jönelsborg 1:4, ca 2,38 ha Kävlinge Jönelsborg 1:5, ca 1,90 ha Kävlinge Jönelsborg 1:13, ca 1,01 ha Kävlinge Jönelsborg 1:16, ca 1,92 ha

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad med arrendetid om 3 år med avträdesdag den 13 mars 2022. Jakträtten ingår ej i arrendet. Stödrätterna är uthyrda till arrendatorn under arrendeperioden och skall återlämnas utan ersättning vid arrendeförhållandets upphörande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1932500 kr

Kartor över fastigheten

Övrig information

Kontakt

bild_Janne
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter