Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
44 ha i Östad

44 ha i Östad. 35,8 ha skogsmark, 7,5 ha inägomark. Bonitet 8,2. Tillväxt per år 157 m3sk. Trädslagsblandning 71 % gran, 11 % tall, 18 % löv.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 268 m³sk
Fastighet:
TINGSRYD ÖSTAD 4:2, del av
Hans Olssonsgård 2
36250 Väckelsång
Utgångspris

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-02-26, kl 08:00

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
TINGSRYD ÖSTAD 4:2, del av

44 ha i Östad

44 ha i Östad. 35,8 ha skogsmark, 7,5 ha inägomark. Bonitet 8,2. Tillväxt per år 157 m3sk. Trädslagsblandning 71 % gran, 11 % tall, 18 % löv.

Skogsuppgifter

Tillväxt per år 157 m3sk. Trädslagsblandning 71 % gran, 11 % tall, 18 % löv. Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakten är fri för ny ägare från och med 30 juni 2022.

Visning

Önskas visning av fastigheten kontakta Fastighetsmäklare: Annika Granquist på 070-665 12 40.

Anbud/försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö alternativt mail: annika.granquist@lrfkonsult.se , tillhanda senast 2019-02.26 OBS! Märk kuvertet del av Östad. Använd gärna bifogad budblankett. Det går bra att maila anbudet till annika.granquist@lrfkonsult.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inägomark

Inägomarken är utarrenderad till och med 31 december 2019. Från och med 1 januari 2020 är inägomarken fri för ny ägare. Staketen tillhör arrendatorn. Stödrätterna följer inte med fastigheten. Arrendatorn är intresserad av att fortsätta arrendera inägomarken.

Fastighetsbildning

Fastigheten är under avstyckning. Tillträde till fastigheten kan ske tidigast när avstyckningen vunnit laga kraft.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1997000 kr

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter