Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
41 ha obebyggd jordbruksmark - Ängelholm

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
ÄNGELHOLM HÄRNINGE 2:3, del av

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-22, kl 17:00

Kontakt

bild_Maria
LRF Konsult Ängelholm
Kuvettvägen 2
262 71 Ängelholm
ÄNGELHOLM HÄRNINGE 2:3, del av

41 ha obebyggd jordbruksmark - Ängelholm

Inägomark

Enligt taxeringsuppgift finns det 4 ha betesmark på fastigheten, resterande areal utgörs av åkermark. Hela arealen består av långliggande vallar.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Lantmäteriansökan är inlämnad till Lantmäteriet i augusti 2018. Säljaren står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Stödrätter

Stödrätter ingår i överlåtelsen.

Kontakt

bild_Maria
LRF Konsult Ängelholm
Kuvettvägen 2
262 71 Ängelholm

Liknande fastigheter