Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Hästgård Johannishus 7 ha

Fastigheten Djurtorp 1:6 ligger samlad i ett skifte strax söder om Johannishus samhälle och utgörs av ett boende i lugn och vacker miljö intill Listerbyån med angränsande åkrar. Fastigheten lämpar sig för de som är intresserade för mindre djurhållning av får, hästar eller annan liknande verksamhet. Pris 2 825 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,1 ha
Inägomark:
5,0 ha
Småhusmark:
0,3 ha
Skogsmark:
1,8 ha
Fastighet:
RONNEBY DJURTORP 1:6
Djurtorpsvägen 9
37295 Johannishus
Utgångspris

2 825 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-06, kl 15:00

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
RONNEBY DJURTORP 1:6

Hästgård Johannishus 7 ha

Fastigheten Djurtorp 1:6 ligger samlad i ett skifte strax söder om Johannishus samhälle och utgörs av ett boende i lugn och vacker miljö intill Listerbyån med angränsande åkrar. Fastigheten lämpar sig för de som är intresserade för mindre djurhållning av får, hästar eller annan liknande verksamhet. Pris 2 825 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostaden till fastigheten Djurtorp 1:6 ligger strax intill Listerbyån i vackert naturskönt läge. Bostaden är byggd på murad husgrund från nybyggnadsåret år 1956. Stomme och fasad är av trä och taket är belagt med eternitpannor. Uppvärmningen är vattenburen i hela huset och kopplad till en bergvärmepump. Vatten och avloppet är kommunalt. Fiber finns installerat. Övrig uppvärmning är en vedspis. Nedre botten består av kök, hall, finrum, tv-rum samt toalett med dusch och tvättmaskin. Övre plan består av hall samt två sovrum och toalett med badkar. Källare finns under hela huset.

Äldre mangårdsbyggnad

En äldre mangårdsbyggnad finns inom fastigheten och har används som hundhus omgärdat med hundgårdar.

Maskinhall

Intill bostadshuset finns en maskinhall byggd i trä med träfasad. Taket är av plåt och golvet består av en gjuten betongplatta. Byggnaden kan vara användbar till stall med fristående boxar.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 5 ha och ligger i anslutning till gårdscentrat. Marken är förnärvarande utarrenderad tom. 2020-03-13, därefter återgår arrendet till jordägaren.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Övrig information

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter