Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet 34 ha Vänersborg

Skogsfastighet vid Boteredssjön belägen i tre skiften. Utan byggnader och centralt läge i Trestads-området. Omfattar ca 31 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 4 600 m³sk. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
34,7 ha
Skogsmark:
31,6 ha
Skogsimpediment:
0,5 ha
Övrigmark:
2,6 ha
Virkesförråd:
4 674 m³sk
Fastighet:
VÄNERSBORG MÖJERED 2:12
Möjered
Utgångspris

2 350 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-07, kl 12:00

Budgivning pågår

Högsta bud

3 810 000 kr

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Vänersborg
Residensgatan 23
462 30 Vänersborg
VÄNERSBORG MÖJERED 2:12

Skogsfastighet 34 ha Vänersborg

Skogsfastighet vid Boteredssjön belägen i tre skiften. Utan byggnader och centralt läge i Trestads-området. Omfattar ca 31 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 4 600 m³sk. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i november 2018 av Meynard Hessedahl, LRF Konsult. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 31,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 700 m³sk varav ca 3 000 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens medelbonitet beräknas till 7,9 m³sk/ha/år. Skogen är barrdominerad då 84% av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Skogsmarken är tillgänglig via allmän väg och skogsbilväg norrut på fastigheten. För mer information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring LRF Konsults Skogsmästare Meynard Hessedahl på tel 0521-57 24 20. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt på både älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Nyttjanderätt

Det finns en skriftlig nyttjanderätt på 10 år from 2016-10-30 för en granne Alf Fredriksson. Gällande en båtplats vid Boteredssjön och möjlighet att ställa upp en hjulburen arbetsbod. Som ersättning för nyttjanderätten har skall Alf underhålla vägen till båtplatsen. Det är även Alf som har bom på vägen mot sjön. Kopia på nyttjanderättsavtalet finns hos mäklaren. Alf har även muntligen haft tillåtelse att träna fågelhundar på marken.

Friskrivning

Då säljarna ej har kännedom om fastighetens skick kommer de i köpekontraktet friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten.

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Vänersborg
Residensgatan 23
462 30 Vänersborg

Liknande fastigheter