Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
2,5 hektar inägo- och skogsmark i Gällö

Två fastigheter om totalt 2,5 hektar, fördelat på cirka 1 hektar skogsmark och 1,4 hektar inägomark. Virkesförrådet är uppskattat till cirka 100 m³sk. Fastigheterna lämpar sig väl för den som är intresserad av att bygga en stuga i området med en väl tilltagen tomt. Fastigheterna är belägna cirka 2 kilometer nordöst om Gällö centrum, strax öst om Hanåsviken i Revsundssjön. På andra sidan Hanåsviken är campingplatsen Camp Viking belägen, med vacker stand och badplats. Enskild jakt på fastigheterna.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
2,5 ha
Skogsmark:
1,0 ha
Inägomark:
1,4 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Fastighet:
BRÄCKE LANDSOM 1:44 & 1:45

Utgångspris

150 000 kr

Försäljningssätt

Fast pris

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
BRÄCKE LANDSOM 1:44 & 1:45

2,5 hektar inägo- och skogsmark i Gällö

Två fastigheter om totalt 2,5 hektar, fördelat på cirka 1 hektar skogsmark och 1,4 hektar inägomark. Virkesförrådet är uppskattat till cirka 100 m³sk. Fastigheterna lämpar sig väl för den som är intresserad av att bygga en stuga i området med en väl tilltagen tomt. Fastigheterna är belägna cirka 2 kilometer nordöst om Gällö centrum, strax öst om Hanåsviken i Revsundssjön. På andra sidan Hanåsviken är campingplatsen Camp Viking belägen, med vacker stand och badplats. Enskild jakt på fastigheterna.

Byggnader

Lada

Lada uppförd i timmer under plåttak. Byggnaden används idag som mindre vak-koja vid jakt eller som utflyktsmål vid familjeutflykter.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Bräcke kommun det senaste året.

Skogsmark

Arealen skogsmark uppgår enligt mätningar i fastighetskartan till 1 hektar. Virkesförrådet är uppskattat genom analys av Skogsstyrelsens laserscanning och uppgår enligt resultatet av analysen till cirka 100 m³sk. Skogsmarken är ej fältinventerad. Det åligger spekulanten att själv utreda skogsmarkens beskaffenheten.

Jakt

Enskild jakt på fastigheten.

Inägomark

Inägo- och åkermarken är ej besiktigad i fält. Enligt uppmätningar i fastighetskartan uppgår arealen åkermark till cirka 1,4 hektar. Det åligger spekulanten att själv utreda åkermarkens beskaffenhet.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter