Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om 42 ha med jaktstuga

Skogsfastighet om 42 ha med jaktstuga. Virkesförråd om 2794 m3sk. Fiske i Helge Å.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 794 m³sk
Fastighet:
ÄLMHULT FÖRTÅNGSHULT 1:8 och 1:5

Utgångspris

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-18

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
ÄLMHULT FÖRTÅNGSHULT 1:8 och 1:5

Skogsfastighet om 42 ha med jaktstuga

Skogsfastighet om 42 ha med jaktstuga. Virkesförråd om 2794 m3sk. Fiske i Helge Å.

Byggnader

Jaktstuga

Enklare jaktstuga utan el. På fastigheten finns också en damm där det tidigare odlats kräftor.

Skogsuppgifter

Trädslagsblandning 44 % gran, 39 % tall, 17 % löv. Ny skogsbruksplan med fältarbete gjort dec 2018 ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fiske

Fiske i Helge Å.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare från och med 1 juli 2019.

Visning

Önskas visning av fastigheten kontakta Fastighetsmäklare: Annika Granquist på 070-665 12 40.

Bud/Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö alternativt mail: annika.granquist@lrfkonsult.se , tillhanda senast 2019-03-18 OBS! Märk kuvertet Förtångshult. Använd gärna bifogad budblankett. Det går bra att maila budet till annika.granquist@lrfkonsult.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1620000 kr

Vägbeskrivning

Kör från Älmhult väg 120 mot Tingsryd. Framme i Fanaholm sväng höger mot Hökön. Famme i Skinnakärr sväng höger ner vid skylt Långe Petters väg. Se vidare på detaljerad karta.

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter