Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om ca 16 ha

Lättillgänglig skogsfastighet utmed båda sidor om väg 19 strax norr om Broby. Fastigheten omfattar ca 16 ha varav ca 15,2 ha är produktiv skogsmark med en beräknad bonitet på 8,3 m3sk. Virkesförråd om ca 2400 m3sk. Bra vändplats på båda skiftena. Mobilmast som ger en årlig intäkt. Egen jakträtt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
16,1 ha
Skogsmark:
15,2 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
2 404 m³sk
Fastighet:
ÖSTRA GÖINGE BROBY 6:29

Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-12

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Victor
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
ÖSTRA GÖINGE BROBY 6:29

Skogsfastighet om ca 16 ha

Lättillgänglig skogsfastighet utmed båda sidor om väg 19 strax norr om Broby. Fastigheten omfattar ca 16 ha varav ca 15,2 ha är produktiv skogsmark med en beräknad bonitet på 8,3 m3sk. Virkesförråd om ca 2400 m3sk. Bra vändplats på båda skiftena. Mobilmast som ger en årlig intäkt. Egen jakträtt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad februari 2019 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 404 m3sk varav 2 038 m3sk är S2 skog. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 1 782m³sk föryngringsavverkning och 170 m³sk gallring. Trädslagsfördelningen är 38 % bok, 29 % ek, 14 % tall, 10 % gran, 4 % björk, 3 % löv och 2 % lärk. Medelboniteten är beräknad till 8,3 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 73 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen så innehåller fastigheten ett område med sumpskog där tall dominerar.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs i det västra hörnet av fossil åkermark.

Mobilmast

I masten finns två arrendatorer. Arrendeintäkten för år 2017 var ca 14 000 kr. Arrendet regleras fullt ut enligt konsumentprisindex per sista oktober.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten nås lätt från Väg 19 med väg/vändplats in på båda sidor om vägen. Väg 19 är mötesseparerad, den östra sidan nås i färdriktning mot Osby och den västra sidan nås i färdriktning mot Broby/Kristianstad.

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Victor
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter