Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård utanför Köpingebro

Utanför Köpingebro ligger denna gård rofyllt belägen vid Nybroån, med närhet till både Ystad och Österlens gnistrande vita sandstränder. I norr och öster öppnar sig böljande sädesfält som bjuder på en fängslande soluppgång. Samtlig åkermark, om ca 16 ha, är inom klass 8 och ligger strategiskt placerad kring gårdscentrum.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
YSTAD KÖPINGE 14:6
Fallenbjärsvägen 145
27173 Köpingebro
Utgångspris

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-22

Kontakt

bild_Daniel
bild_Filippa
LRF Konsult Ystad
Hamngatan 15
271 43 Ystad
YSTAD KÖPINGE 14:6

Gård utanför Köpingebro

Utanför Köpingebro ligger denna gård rofyllt belägen vid Nybroån, med närhet till både Ystad och Österlens gnistrande vita sandstränder. I norr och öster öppnar sig böljande sädesfält som bjuder på en fängslande soluppgång. Samtlig åkermark, om ca 16 ha, är inom klass 8 och ligger strategiskt placerad kring gårdscentrum.

Byggnader

Bostaden

1862 styckades gården av från ett närliggande säteri och man lät sedan 1884 uppföra bostaden. Bostaden är idag på cirka 135 kvm med 5 rum och kök, 95 kvm nedanvåning och 40 kvm ovanvåning samt ett mindre källarutrymme. Stomme av ler och sten, delvis isolerad, tegelfasad, plåttak. Fönster av 2-glastyp. En större renovering gjordes 1972. Vattenburen uppvärmning via 4 år gammal ved/pellets-panna med elpatron. Vatten via borrad brunn, ny hydrofor. Kommunalt vatten finns tillgängligt vid fastighetsgränsen. Kommunalt avlopp via privat pumpstation. Omfattande renovering gjordes 1972.

Torpet

Mindre hus på ca 50 kvm exkl. mindre förråd i anslutning, byggt 1919. Grund direkt på mark, stomme av tegel som delvis är isolerad, yttertak av eternit. Vatten och el är indraget, avlopp finns men är ej godkänt. Värme via elradiatorer. Hela byggnaden används i dagsläget som förråd och är i behov av renovering.

Ekonomibyggnader

Ekonomilängor i u-form, bestående av loge, garage, stall och brygghus. Byggda 1937, stomme av Minnesbergstegel och yttertak av eternit. Logdelen Omfattar ca 241 kvm inkl. garage. Byggnaden är klädd i plåt, golvet är delvis gjutet delvis tegel. Stalldelen Omfattar ca 254 kvm inkl brygghus. Stalldelen har Gjutet golv och är inrett med äldre nötkreatursinredning.

Maskinhall

Fristående byggnad som omfattar ca 167 kvm. Gjutna väggar och golv, eternittak.

Nybroån

Fastigheten gränsar i väster till Nybroån. Nybroån rinner från Nedraby i norr, passerar Köpingebro och mynnar slutligen ut i Östersjön vid Nybrostrand. Fastigheten har fiskerätt i Nybroån. Fisket förvaltas av Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening.

Åkermark

Åkermark om totalt ca 15,82 ha enligt blockarealen, inom jordklass 8, samlat runt gårdscentrum. Större delen av åkerarealen, ca 11,0 ha (röd markering), ligger väster om gårdscentrum medan resterande ligger öster om gårdscentrum, totalt ca 4,82 ha enligt blockarelaen. Arealen öster om Fallenbjärsvägen ligger delat i två skiften och skiljs genom en grusväg, södra skiftet är på ca 0,39 ha (blå markering) och det norra skiftet är på ca 4,43 ha (grön markering), enligt blockarealen.

Arrende och stödrätter

Samtlig åkermark är utarrenderad enligt skriftligt ettårigt arrendekontrakt, med arrendeperiod 2019-03-14 - 2020-03-13 Stödrätterna är reglerade i arrendekontraktet och skall återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande. Stödrättsnummer 79318-79334.

Nybroån

Fastigheten gränsar i väster till Nybroån. Nybroån rinner från Nedraby i norr, passerar Köpingebro och mynnar slutligen ut i Östersjön vid Nybrostrand. Fastigheten har fiskerätt i Nybroån. Fisket förvaltas av Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening.

Arealer och gränser

Enligt fastighetsutdraget är den totala arealen 15,36 ha, med en taxerad åkerareal på 15 ha. Enligt blockarealen är den totala arealen åkermark 11,0 ha + 4,43 ha + 0,39 ha = 15,82 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 958000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Filippa
LRF Konsult Ystad
Hamngatan 15
271 43 Ystad

Liknande fastigheter