Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om 70 hektar vid Gamleby

Skogsfastigheten Ullevi 8:12 belägen mellan Heda och Ullevi omfattar ca 72 ha varav 67 ha land och därav 60 ha produktiv skogsmark. Variationen är rik med allt från bergbunden tallmark i södra delen via Stora Tregölen och Mellangölen med intilliggande tallmosse till den bördiga granmarken i norr. Marken ligger ostört vid vägs ände, utan genomfartsväg. Områdets viltstammar, variation, vatten och ostördhet borgar för goda möjligheter till jakt och friluftsliv.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
72,2 ha
Skogsmark:
60,2 ha
Berg/hällmark:
5,6 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Vatten:
4,7 ha
Myr/kärr/mosse:
1,6 ha
Virkesförråd:
10 053 m³sk
Fastighet:
VÄSTERVIK ULLEVI 8:12
Ullevi
59491 Gamleby
Utgångspris

6 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-25

Visning

Det går bra att besöka skogsmarken på egen hand under sedvanlig hänsyn. Använd gärna vår kartvy via hemsidan och en smartphone med gps-funktion för att orientera i skogen och dess olika avdelningar.

Kontakt

bild_Magnus
bild_Magnus
LRF Konsult Västervik
Brunnsgatan 9
593 30 Västervik
VÄSTERVIK ULLEVI 8:12

Skogsfastighet om 70 hektar vid Gamleby

Skogsfastigheten Ullevi 8:12 belägen mellan Heda och Ullevi omfattar ca 72 ha varav 67 ha land och därav 60 ha produktiv skogsmark. Variationen är rik med allt från bergbunden tallmark i södra delen via Stora Tregölen och Mellangölen med intilliggande tallmosse till den bördiga granmarken i norr. Marken ligger ostört vid vägs ände, utan genomfartsväg. Områdets viltstammar, variation, vatten och ostördhet borgar för goda möjligheter till jakt och friluftsliv.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018-11-01 av Johannes Karlsson, Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 60 ha med ett virkesförråd om 10 053 m³sk varav 4 621 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsmarken varierar i markförhållanden och bonitet. Det finns skog i flertalet åldersklasser.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten via skriftligt 1-årigt avtal fr.o.m. 1 juli. Uppsägningstid 6 månader. Vanliga viltslag är älg, rådjur, vildsvin, kron- och dovvilt.

Fiske

Ej fiskerätt.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornminnen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2000000 kr

Vägbeskrivning

Från väg E22 åk västerut mot Risdal, efter åkrarna tag första skogsbilvägen till höger för att komma till norra delen av skogen. Eller fortsätt till nästa väg åt höger för att komma in till skogen vid Mellangölen. Använd gärna vår kartvy med gps-funktion via smartphone för att få hjälp med orienteringen i skogen och dess olika bestånd.

Kontakt

bild_Magnus
bild_Magnus
LRF Konsult Västervik
Brunnsgatan 9
593 30 Västervik

Liknande fastigheter