Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Hästgård 7,4 hektar

Möjlighet att förvärva gården Ersäng söder om Eskilstuna. Marken om ca 7,4 hektar består till största del av inägomark med möjlighet till odling eller bete. Välskött huvudbyggnad, gäststuga, ladugård/stall, verkstad och magasin under ombyggnad till boende. Stalldel med åtta boxplatser. Utöver ett lantligt boende i vacker miljö erbjuder fastigheten och dess byggnader goda möjlighet till djurhållning eller annan verksamhet. Jakt och fiskerätt ingår. Närheten till Eskilstuna underlättar för den som vill kombinera ägandet med ett yrkesverksamt liv i stan.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
6,3 ha
Skogsmark:
1,0 ha
Åkermark:
5,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Virkesförråd:
150 m³sk
Boyta:
125 kvm
Fastighet:
ESKILSTUNA SPÅNGA 2:13
Ersäng
63520 Eskilstuna
Utgångspris

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-22, kl 17:00

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping
ESKILSTUNA SPÅNGA 2:13

Hästgård 7,4 hektar

Möjlighet att förvärva gården Ersäng söder om Eskilstuna. Marken om ca 7,4 hektar består till största del av inägomark med möjlighet till odling eller bete. Välskött huvudbyggnad, gäststuga, ladugård/stall, verkstad och magasin under ombyggnad till boende. Stalldel med åtta boxplatser. Utöver ett lantligt boende i vacker miljö erbjuder fastigheten och dess byggnader goda möjlighet till djurhållning eller annan verksamhet. Jakt och fiskerätt ingår. Närheten till Eskilstuna underlättar för den som vill kombinera ägandet med ett yrkesverksamt liv i stan.

Byggnader

Huvudbyggnad

Högt belägen permanentbostadsbyggnad från 1935. Huset är uppfört i ett och ett halvt våningsplan med källare under del av huset. Bottenvåning med nyligen renoverat kök, badrum och hall. Tillbyggt vardagsrum med vattenburen golvvärme, sovrum och matplats med fungerande vedspis. Övervåning med möblerbar hall och tre sovrum. Utgång från ett av sovrummen till altan ovan vardagsrummet på bottenplan. Källare med pannrum och tvättstuga. Taxerad boyta 125 kvm. Verklig boyta enligt ägaren snarare ca 165 kvm. Upplysningen får inte anses utgöra någon garanti från säljarens sida. Den som behöver veta exakt boyta uppmanas istället göra en egen mätning. Timmerkonstruktion med fasad av stående träpanel. Tak av betongtegel. Uppvärmning med vedpanna via vattenburet system med radiatorer och golvvärmeslingor. Två ackumulatortankar om vardera 500 liter. Energiglasfönster förutom i sovrummet på bottenplan som har kopplade tvåglasfönster. Enskilt avlopp till trekammarbrunn. Efterföljande reningsverk är inköpt och ingår, men är ej monterat. Enskilt vatten från borrad brunn.

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd. Köparen är medveten om att säljaren kommer friskriva sig i köpekontraktet från ansvaret att upprätta eller bekosta energideklaration.

Ekonomibyggnad under ombyggnad till bostadshus

Före detta magasinsbyggnad under ombyggnad till permanentbostadshus. Nuvarande ägare har påbörjat arbetet med ombyggnaden. spishäll, kyl, altandörr mm finns inhandlat och ingår i försäljningen. Bostaden saknar idag badrum, kök och heltäckande uppvärmning. Ovanvåningen är färdigställd som ett stort rum. Timmerkonstruktion med fasad av stående och liggande träpanel under tak av korrigerad plåt. Nya energiglasfönster. Huset är uppfört i ett och ett halvt våningsplan. Bottenvåning med utrymme förberett för kombinerat rum kök/matplats (Förberett för vattenburen golvvärme) Sovrum och hall. Tänkt utbyggnad åt båda hållen på husets kortsidor (isolering är inköpt och ingår i försäljningen) Den ena utbyggnaden var tänkt som pannrum och den andra badrum. Övervåning med öppen planlösning. (Takfönster finns inköpta och ingår men är inte monterade) Uppvärmning saknas förutom i sovrummet på nedre plan. Enskilt vatten från borrad brunn. Gemensam brunn med huvudbyggnaden.

Ladugård/stall

Ekonomibyggnad i bra skick med möjlighet till olika typer av verksamhet. Träkonstruktion på gjuten grund med fasad av stående träpanel under tak av plåt. Idag är byggnaden indelad i häststall med åtta boxplatser, tillhörande f.d sadelkammare (numera mjölkrum med varmvattenberedare), höförråd, gamla kostallet samt skulle.

Verkstad

Ekonomibyggnad på gjuten grund med stående träfasad under tak av plåt. Byggnaden används idag som garage och verkstad.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan finns ej. Virkesförrådet är uppmätt i Skogsstyrelsens tjänst "Skogliga grunddata" Köpare uppmanas se uppgiften om virkesförråd som ett stöd och ingen garanti då skogen inte inventerats i fält. Totalt virkesförråd enligt mätning ca 150 skogskubikmeter.

Inägomark

Åker och betesmarken är uppmätt i Lantmäteriverkets digitala tjänst "Sesverige" till en areal om totalt ca 4,7 hektar. Den taxerade arealen uppgår till 5 hektar. Angivna arealer ska inte ses som någon garanti. Köparen uppmanas göra sin egen bedömning av fastighetens arealer. Åkermarken är inte utarrenderad.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten. God tillgång på klövvilt.

Fiske

Fiskerätt i sjön Bårsten. Rätten avser fiske med handredskap. Tillgång på abborre och gädda. Fiskerätten är inte upplåten till extern part.

Energideklaration

Köparen är medveten om att säljaren i köpekontraktet kommer avtala bort skyldigheten att upprätta eller bekosta energideklaration.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Virkesuppskattning Virkesförrådet är uppmätt i Skogsstyrelsens tjänst "Skogliga grunddata" och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsuppskattningen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten Eskilstuna Tummelsta 1:14 (gränsar mot Ersäng i nordöstra hörnet) har via arrende nyttjat en mindre markyta mot en ersättning om 1 500 kr/år för utökning av deras tomt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3400000 kr

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping

Liknande fastigheter