Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
45 ha välskött skog i tillväxtfas, Lönneberga

46, 4 ha mark till salu i Lönneberga, Hultsfreds kommun. 44,7 ha skogsmark med drygt 5 000 m³sk i virkesförråd. 57 % tall, 29 % gran och 15 % löv. Bonitet om 7 m³sk/ha och år. En fastighet med bra drivningsförhållande och närhet till basvägar mm för utforslings av virke. Jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
46,4 ha
Skogsmark:
44,7 ha
Åkermark:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Virkesförråd:
5 067 m³sk
Fastighet:
HULTSFRED SJÖARP 1:1 del av
Sjöarp 1
57794 Lönneberga
Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-20

Visning

Visas av: Johan Olausson

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare 0383-59480 för att boka tid för enskild visning om så önskas. Besiktning av skog och mark kan annars ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Kontakt

bild_Johan
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
HULTSFRED SJÖARP 1:1 del av

45 ha välskött skog i tillväxtfas, Lönneberga

46, 4 ha mark till salu i Lönneberga, Hultsfreds kommun. 44,7 ha skogsmark med drygt 5 000 m³sk i virkesförråd. 57 % tall, 29 % gran och 15 % löv. Bonitet om 7 m³sk/ha och år. En fastighet med bra drivningsförhållande och närhet till basvägar mm för utforslings av virke. Jakträtt.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark utgörs idag av 44,7 ha, med en bonitet om 7,0 m³sk per ha och år. Virkesförråd om 5 067 m³sk varav 29 % gran, 57 % tall och 15 % löv.

Jakt

Småviltsjakt och älgjakt. Fastigheten ingår idag i Bockfalls älgjaktslag som omfattar ca 1 700 ha. Jakt på älg, kronhjort, vildsvin och småvilt. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren ska vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Vägrätt

I samband med kontraktstecknandet upprättas avtal till förmån för köparen att kunna nå och forsla ut virke från avdelningarna 33 - 37 enligt skogskartan.

Fiske

Ingen andel i fiske följer fastighetsförsäljningen.

Andel i skogsväg

Fastigheten har 3 % andel i skogsvägen längst i väster, som börjar vid avdelning 4.

Åkermark

Åkermarken brukas genom ettårigt arrendeavtal av Sven-Erik Jonsson i Djursbo.

Vägbeskrivning

Från Mariannelund tag väg mot Övrarp, Katebo och Sjöarp. Efter ca 8,5 km når du fastigheten.

Kontakt

bild_Johan
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda

Liknande fastigheter