Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark - Valleberga

Obebyggd fastighet med god åkermark inom jordklass 8 och 7 i ett skifte. Skiftet nås dirket från väg.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
YSTAD VALLEBERGA 179:6
Edvins väg 13
27178 Löderup
Utgångspris

4 400 000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Filippa
LRF Konsult Ystad
Hamngatan 15
271 43 Ystad
YSTAD VALLEBERGA 179:6

Åkermark - Valleberga

Obebyggd fastighet med god åkermark inom jordklass 8 och 7 i ett skifte. Skiftet nås dirket från väg.

Byggnader

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Åkermark

Åkermarken omfattar ca 12,26 ha enligt blockarealen, större delen av denna åkermark ligger inom jordklass 8 och en mindre del ligger inom jordklass 7. Samtlig åkermark ligger samlat men delas delvis av ett öppetdike. Även i fastighetens västra gräns finns ett öppetdike. Åkermarken nås från grusväg i fastighetens sydöstra del. Under 2018 brukades ej marken. Enligt fastighetsutdraget är den totala arealen 12,5 ha. Enligt blockarealen från 2018 är den totala arealen åkermark 12,26 ha.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande åkerarealen övergår till köpare vid genomfört köp.

Övriga marktyper

Fastigheten ingår i Dikning båtnad (Länsstyrelsens arkiv): Hammarsrännas och Kabusaåns reglering.

Bevattning

Vattendom finns avsedd för bevattning av hela åkerarealen på fastigheten. Vattenbrunnen ligger på den intilliggande fastigheten Ystad Valleberga 179:5. Servitut som ger köparen/ny ägare av Ystad Valleberga 179:6 rätt till bevattning av åkermarken kommer att upprättas.

Vårbruk

Köpare ges omgående tillgång till fastigheten för brukande av marken.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Övrig information

Kontakt

bild_Daniel
bild_Filippa
LRF Konsult Ystad
Hamngatan 15
271 43 Ystad

Liknande fastigheter