Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik skogsfastighet om ca 36 ha utan byggnader.

Virkesrik barrskogsfastighet om 35,7 hektar i Högahult nordöst om Karlshamn. Den produktiva skogsmarken om 33,8 hektar med ett uppskattad virkesförråd om ca 9 000 m³sk med ett avverkningsförslag om 5 700 m³sk. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha. God tillgänglighet med vägar och med egen jakträtt och fiske i Logylet. Pris 4 325 000 kr eller bud Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
8 876 m³sk
Fastighet:
KARLSHAMN HÖGAHULT 1:19

Utgångspris

4 325 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-27

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
KARLSHAMN HÖGAHULT 1:19

Virkesrik skogsfastighet om ca 36 ha utan byggnader.

Virkesrik barrskogsfastighet om 35,7 hektar i Högahult nordöst om Karlshamn. Den produktiva skogsmarken om 33,8 hektar med ett uppskattad virkesförråd om ca 9 000 m³sk med ett avverkningsförslag om 5 700 m³sk. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha. God tillgänglighet med vägar och med egen jakträtt och fiske i Logylet. Pris 4 325 000 kr eller bud Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av David Ljungkvist på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 33,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om ca 9 000 m³sk, varav ca 5 700 m³sk är S1-, S2- samt G1-skog. Medelboniteten är beräknad till 8,3 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 180 m³sk. Trädslagsfördelningen är 38 % tall, 57 % gran, 3 % björk och 2 % lärk. OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Skogsvård

Skogen har en relativt jämn åldersfördelning och slutna bestånd samt ett bra vägnät vilket skapar goda drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheterna finns kulturlämningar i form av tjärränna, och torp, Källa: SeSverige. Se även info på Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter