Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fastighet om 40 ha Växjö - Öjaby

Fastigheten Växjö Prästtorp 1:3 om ca 40 ha. Nära Växjö med ett virkesförråd om 5673 m3sk med 57 % gran. Utan byggnader. Jakten är fri för ny köpare.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
5 673 m³sk
Fastighet:
VÄXJÖ PRÄSTTORP 1:3

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-25, kl 08:00

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
VÄXJÖ PRÄSTTORP 1:3

Fastighet om 40 ha Växjö - Öjaby

Fastigheten Växjö Prästtorp 1:3 om ca 40 ha. Nära Växjö med ett virkesförråd om 5673 m3sk med 57 % gran. Utan byggnader. Jakten är fri för ny köpare.

Skogsuppgifter

Trädslagsblandning 57 % gran, 25 % tall, 18 % löv. Ny skogsbruksplan med fältarbete gjort aug 2018 ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare.

Virke vid vägen

Virkesvältan och riset vid infarten till grusvägen tillhör säljaren och ingår inte i försäljningen.

Visning

Önskas visning av fastigheten kontakta Fastighetsmäklare: Annika Granquist på 070-665 12 40.

Bud/försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö alternativt mail: annika.granquist@lrfkonsult.se , tillhanda senast 2019-03-25 OBS! Märk kuvertet Prästtorp. Använd gärna bifogad budblankett. Det går bra att maila budet till annika.granquist@lrfkonsult.se

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter