Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Främmestad Björkås 94 ha

Gården Björkås är belägen i anslutning till Främmestad tätort och omfattas av totalt 94 ha. Arealen utgörs av c:a 46 ha välarronderad åkermark och 43 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 5 468 m³sk. Boplatsen erbjuder ett fint läge vid det norra skogsskiftet med vy över åkerlandskapet. Byggnadsbeståndet består av ett välhållet bostadshus om 5 rum och kök samt flera ekonomibyggnader.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
93,5 ha
Skogsmark:
43,2 ha
Skogsimpediment:
0,7 ha
Åkermark:
45,9 ha
Småhusmark lantbruk:
2,0 ha
Berg/hällmark:
0,9 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Virkesförråd:
5 468 m³sk
Boyta:
150 kvm
Fastighet:
ESSUNGA ROSSBO 7:1
Björkås 202
465 98 Nossebro
Utgångspris

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-11

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
ESSUNGA ROSSBO 7:1

Främmestad Björkås 94 ha

Gården Björkås är belägen i anslutning till Främmestad tätort och omfattas av totalt 94 ha. Arealen utgörs av c:a 46 ha välarronderad åkermark och 43 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 5 468 m³sk. Boplatsen erbjuder ett fint läge vid det norra skogsskiftet med vy över åkerlandskapet. Byggnadsbeståndet består av ett välhållet bostadshus om 5 rum och kök samt flera ekonomibyggnader.

Byggnader

Bostadshus

Välhållet bostadshus med ursprung från början av 1900-talet. Huset är uppfört på torpargrund, har stomme av trä, tegelfasad samt kopplade 2-glasfönster. Yttertaket är belagt med betongpannor. Tillbyggnaden har gjuten platta, trästomme, fasad av eternit och betongpannor på taket. Uppvärmning sker med jordvärme, värmepump IVT Greeneline C7. Fiber från Nossebro energi är framdraget till tomten. "Sector Alarm" finns installerat. En Husqvarna robotgräsklippare finns också installerad. Vatten och avlopp Installation pågår av kommunalt VA via "Neva" Norra Essunga vatten och avlopp ekonomisk förening. Detta beräknas vara klart till sommaren 2019. Säljaren ansvarar och står för kostnaden för att slutföra installationen. F.n. tas vatten från grävd brunn. Föreningens VA-ledningar ligger längs framfartsvägen samt i skiftet norr om landsvägen. Renoveringar 1959 Gjordes en omfattande renovering och huset byggdes till. I slutet av 1980-talet renoverades köket. 2000 Renoverades badrummet på entréplan. 2001 Installerades jordvärmen. Badrummet på övre plan renoverades. Nya fönster sattes in på övre plan. 2012 Byggdes den inglasade altanen. Yttertaket lades om med ny läkt, papp och betongpannor. Planlösning Ingång via huvudentrén till hall med trappa till övre plan. Till vänster nås finrummet som har golv av ekparkett och till höger från hallen nås köket som har köksskåp från "Kvänums kök" samt bänkskivor i granit. Köket är utrustat med spis som har två ugnar och glashäll, spisfläkt, diskmaskin, kylskåp och microvågsugn. Vidare från hallen finns ett allrum som ansluter till finrummet samt har utgång till den inglasade altanen. Från köket nås den tillbyggda delen som består av groventré/hall. Helkaklat badrum som är utrustat med wc, handfat, dusch, handdukstork och badrumsskåp samt avdelning med tvättpelare (tvättmaskin och torktumlare). Förråd med frysbox. Pannrum med värmepump och förvaringsutrymme samt utgång till trädgården. Från pannrummet nås garaget som har fjärrstyrd port. Övre plan består av en möblerbar hall med utgång till balkong. Två sovrum på den södra gaveln samt sovrum och kontor vid norra gaveln. Från hallen nås också badrummet som är utrustad med wc, tvättställ, bidé samt golv och väggbeklädnad med våtrumsmatta. I badrummet finns även en duschhörna där vattnet f.n. är pluggat. Boarean uppgår till 150 m² och biarean till 30 m² enligt taxeringsinformationen. Driftskostnader Total driftskostnad: 31 670 SEK/år. I detta ingår följande kostnader: Elkostnad: c:a 25 000 SEK/år. I elkostnaden ingår el till värmepumpen samt hushållsel. Fastigheten har ett elabonnemang med 25 amperes säkring. Avlopp: 1 000 SEK/år. Avser nuvarande enskilda avlopp. Renhållning: 1 970 SEK/år. (190 l kärl). Försäkring bostadshus: 3 700 SEK/år. Driftskostnaden är beräknad med en person i hushållet. Då Neva ännu ej fastställt kostnaden för VA, redovisas kostnaden för nuvarande enskilda vatten och avlopp. Energideklaration Energideklaration är f.n. ej upprättad.

Ladugård

Ladugården är uppförd i trä med murad stalldel och yttertak av plåt. Större delen av byggnadens väggar bekläddes med plåt 2013. Ladugården inrymmer äldre stalldel och loge med två skjutportar. Vidbyggt ladugården finns två vagnslider.

Verkstad

Ursprungligen var detta ett svinhus som byggdes om till gårdsverkstad i slutet av 90-talet. Byggnaden är c:a 55 m² och har en murad stomme som är påbyggd med en plåtbeklädd träkonstruktion. Golvet är gjutet och den fjärrstyrda porten är c:a 4,45 m bred och 3,7 m hög.

Garage

Äldre byggnad om c:a 56 m², uppförd i trä med murad stomme, gjutet golv och tak av eternit.

Ladugård Skogsbo

Äldre ladugård uppförd i trä med plåtbeklädda väggar och plåttak från 2011. Stalldelen har en äldre inredning för slaktsvin och i ladan finns en gammal spannmålsanläggning som ej används. Elabonnemanget är uppsagt men går att koppla in igen inom 3 år.

Uthus Bränneberg

I skogsskiftet vid Bränneberg finns två uthus som är i sämre skick.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 43,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 5 468 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 127 m³sk/ha. Skogsmarken har en god arrondering och är fördelad på två områden med bra tillgänglighet. Virkesförrådet fördelar sig över trädslagen med 55 % tall, 30 % gran och 15% löv. Fastighetens medelbonitet har bedömts till 5,5 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 171 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på c:a 1 810 m³sk och utgörs till största delen av föryngringsavverkning. C:a 40 % av skogsmarksarealen är i åldrarna 0 till 35 år och det föreligger ett omgående röjningsbehov av c:a 11 ha. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Peter Kron, Söne Skogsbyrå AB.

Åkermark

Åkermarken är väl arronderad och omfattas av totalt 45,69 ha enligt Jordbruksverkets blockkarta. Jordarten utgörs till övervägande del av lättare jordar men även lerjord förekommer, främst i områdena kring landsvägen. Dräneringen är till största delen tillfredsställande. Täckdikningen är dels utförd på 1970-80-talet (c:a 25 ha), 12 ha har äldre dränering och 8 ha dikades om 2016. Årets växtodling består av höstvete på skiftet söder om landsvägen och höstråg norr om landsvägen. 4,25 ha av arealen ligger i träda (ekologisk fokusareal). Åkermarken överlåts höstplöjd.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter som f.n. är 45,84 stödrätter. Observera att block 22 även omfattas av 0,15 stödrätter som avser mark som tidigare reglerats till fastigheten Rossbo 7:7. Stödrätterna överförs till köparen i god tid inför 2020-års SAM-ansökan.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad t.o.m. 2019-12-31 och är därefter tillgänglig för köparen.

Jakt

Fastigheten erbjuder god tillgång på vilt, här finns bl.a. hjort, rådjur, älg och vildsvin. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Västra Nossans älgskötselområde samt i Västra Nossans kronhjortsskötselområde.

Nyttjanderätt

Ett nyttjanderättsavtal finns upprättat avseende ett område om c:a 1 600 m² vid Mariekulle. Området nyttjas som uppställningsplats och avtalet löper t.o.m. 2028-12-31.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 93,7724 ha. Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 94 ha fördelat på 43 ha skogsmark, 3 ha skogsimpediment, 47 ha åkermark och 1 ha övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kraftledning

Luftledningen på skiftet norr om landsvägen kommer att demonteras under 2019 då kabeln är nedgrävd.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat. Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Friskrivningsklausul

Då Säljaren är ett dödsbo som ej har närmare kännedom om fastigheten kommer en friskrivningsklausul att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med säljaren. Möjlighet finns att tillträda i vår/sommar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 980000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter