Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsskifte i Ösmo om 13 hektar

Söker du som redan har skog i Nynäshamn ett Skogsskifte finns nu möjlighet att förvärva knappt 13 hektar varav 11,9 hektar skog . Skogsbruksplan finns från 2018-05-02 med ett bedömt virkesförråd om 1 000 m³sk. Jakten på fastigheten är inte upplåten. Skiftets storlek kräver att försäljning sker till annan jordbruksfastighet i Nynäshamn genom fastighetsreglering. Fastigheten ligger ca 8 km från centrala Ösmo längs med Väggarövägen. Använd gärna Gårdskartan via webbannonsen. Fastigheten kan undersökas på egen hand. Meddela gärna ansvarig fastighetsmäklare på 0733607654 med hänsyn för grannar, eventuellt pågående jakt och liknande.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,8 ha
Skogsmark:
12,8 ha
Fastighet:
NYNÄSHAMN VÄGGARÖ Skogsskifte
Väggarövägen (160)
14891 Ösmo
Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
NYNÄSHAMN VÄGGARÖ Skogsskifte

Skogsskifte i Ösmo om 13 hektar

Söker du som redan har skog i Nynäshamn ett Skogsskifte finns nu möjlighet att förvärva knappt 13 hektar varav 11,9 hektar skog . Skogsbruksplan finns från 2018-05-02 med ett bedömt virkesförråd om 1 000 m³sk. Jakten på fastigheten är inte upplåten. Skiftets storlek kräver att försäljning sker till annan jordbruksfastighet i Nynäshamn genom fastighetsreglering. Fastigheten ligger ca 8 km från centrala Ösmo längs med Väggarövägen. Använd gärna Gårdskartan via webbannonsen. Fastigheten kan undersökas på egen hand. Meddela gärna ansvarig fastighetsmäklare på 0733607654 med hänsyn för grannar, eventuellt pågående jakt och liknande.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018-05-02 (Mellanskog). Bedömt virkesförråd 1 000 m³sk.

Fastighetsgränser

Se gärna Gårdskartan via webbannonsen.

Förvärvstillstånd

Skiftets storlek kräver att försäljning sker till annan jordbruksfastighet i Nynäshamn genom fastighetsreglering.

Jakt

Jakten är inte upplåten. Förekommande vilt är älg, kronvilt, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning finns (Fornborg). Se bilaga Riksantikvarieämbetet .

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten kan undersökas på egen hand. Meddela gärna ansvarig fastighetsmäklare på 0733607654 med hänsyn för grannar, eventuellt pågående jakt och liknande.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Använd med fördel Gårdskartan via webbannonsen.

Inteckningar

Skogsskiftet belastas inte av några pantbrev.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ösmo norra delen av Nynäshamn kommun. Kör Nynäsvägen (73) mot väg 225. Ta avfart Trafikplats Ösmo. Följ skyltarna mot väg 225 mot Södertälje/Sorunda/Ösmo/Muskö. Sväng höger till Nyblevägen efter 700 m. Sväng höger till Körundavägen efter 2,2 km som övergår till Väggarövägen. Följ Väggarövägen ca 8 km. Fastigheten ligger på höger sida, infart vid den röda grinden, parkering vid Väggarövägen och promenad in på bägge sidor och en röd grind på höger sida. Ca 1 km gångväg, efter lilla grustaget är du framme vid södra fastighetsgränsen. Använd med fördel Gårdskartan på plats.

Budgivning

Försäljning av skogsskiftet sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Övrigt

Ösmo är en tätort i Nynäshamns kommun och kyrkbyn i Ösmo socken, belägen utmed Nynäsbanan och alltsedan sekelskiftet 1900 ett stationssamhälle. Ösmo ligger i anslutning till Riksväg 73 från Stockholm och Länsväg 225 från Södertälje. Bygden har liksom dess gamla sockenkärna kring Ösmo kyrka både förhistoriska och historiska anor och den utgör en på Södertörn mycket tidig etableringsplats. Ösmo står omskrivet i ett medeltida dokument redan 1281 och då med namnet Øzmo. Vansta säteri och dess ägare Björn Barkman har varit betydelsefullt för ortens utveckling. En del av gårdens mark stadsplanerades på 1960-talet av dåvarande stadsarkitekten i Ösmo landskommun, arkitekt Åke Janson och blev småhusområdet Vansta 5:2 i västra Ösmo. Flera av Vanstas tidigare ägare har vägar uppkallade efter sig i detta område. Ösmo har en station utmed Stockholms pendeltågsnät. Den ligger på den enkelspåriga sträckan Västerhaninge-Nynäshamn. Stationen saknar biljettspärr eftersom pendeltågen på denna sträcka betjänas av konduktör. År 2008 förlängdes stationens plattform för att kunna ta emot tåg med full längd.[4] Samtidigt byggdes även en ny uppgång mot Nyblevägen i söder för en bättre anslutning till den nya bussterminalen som invigdes i slutet av 2009.

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter