Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark 15 ha Hosaby

Åkermark i två sammanhängande skiften med god arrondering på ca 15 ha i Hosaby. Marken har en god tillgänglighet med en befintlig asfalterad väg genom skiftet. Stödrätter följer markområdet. Jakträtt Pris 1 725 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
SÖLVESBORG HOSABY 17:5 ca 15 ha område av
Krokåsvägen 56
29475 Sölvesborg
Utgångspris

1 725 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-20

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
SÖLVESBORG HOSABY 17:5 ca 15 ha område av

Åkermark 15 ha Hosaby

Åkermark i två sammanhängande skiften med god arrondering på ca 15 ha i Hosaby. Marken har en god tillgänglighet med en befintlig asfalterad väg genom skiftet. Stödrätter följer markområdet. Jakträtt Pris 1 725 000 kr eller bud

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt EU-ansökans uppmätning för jordbruksmarken till ca 14, 46 ha. Marken ligger fördelad på två skiften om ca 6,95 ha och 7,51 ha. Stödrätterna för markområdena följer marken. Marken är utarrenderad under växtsäsongen år 2019.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Fastighetsbildning

Denna försäljning är en del av en fastighet, vid delförsäljning måste fastigheten regleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Övrig information

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter