Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Stadsnära hästgård 8 ha Sölve

Stadsnära hästgård på 8 ha i Sölve med äldre gårdscentra intill Snapphanarnas Ryttarförenings ridhus. Fastigheten omfattar åkermark och betesmark till en total areal av ca 6 ha. Byggnaderna består bl.a. av bostad, verkstad samt mindre stall/förråd och äldre förrådsbyggnader. Pris 3 125 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
130 kvm
Fastighet:
Sölvesborg Sölve 6:7
Mjällbyvägen 5E
29439 Sölvesborg
Utgångspris

3 125 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-29, kl 15:00

Visning

2019-03-20 15:00 - 16:00

Visas av: Gunnar Jönsson

Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Sölvesborg
Gamla Skolgatan 7
294 31 Sölvesborg
Sölvesborg Sölve 6:7

Stadsnära hästgård 8 ha Sölve

Stadsnära hästgård på 8 ha i Sölve med äldre gårdscentra intill Snapphanarnas Ryttarförenings ridhus. Fastigheten omfattar åkermark och betesmark till en total areal av ca 6 ha. Byggnaderna består bl.a. av bostad, verkstad samt mindre stall/förråd och äldre förrådsbyggnader. Pris 3 125 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostaden är byggd i 1 ½ plan år 1946 med delvis källare. Stommen och väggarna är av trä, fasaden är av eternit och taket är belagt med tegelpannor. Uppvärmningen av bostaden sker via vattenburen värme i hela huset kopplad till en pelletspanna med elpatron. Övrig uppvärmning sker via luft/luftvärmepump. Kakelugn finns men ur funktion. Kommunalt vatten och avlopp. NB: 3 rum, kök, hall, finentré samt tvättstuga, pannrum och toalett med dusch och badkar. ÖB: 2 sovrum samt hall och genomgångsrum. Beräknad uppvärmningskostnad till nuvarande ägare: 5-6 pallar pellets, 52 kg/18 st. säckar/pall, (ca 2 300 kr/pall för år 2018). Ca 5 000 kw/år hushållsel Sophämtning: 2 700 kr/år VA: 5 486 kr/år Försäkring: 6 087 kr/år Sotarkostnad: 1 082 kr/år Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljaren bekostnad.

Ekonomibyggnader

De byggnader som finns inom gårdscentrat är ett maskinförråd, verkstad samt mindre maskinhall/fårstall. Maskinförrådet är byggt på den gamla stengrunden som blev kvar efter ladugården som brann ner år 1946. Verkstaden är byggd på en gjuten platta med isolerade väggar med trästomme och fasadplåt och takplåt. Inneväggarna är gipsade och taket invändigt är beklädda med plåt. Byggnaden inrymmer även underhållsgrop. Övrigt: sidoskjul. Byggnadsyta ca 12*7 m Lilla maskinhallen är även denna byggd på gjuten platta med trästomme och fasadplåt och takplåt. Innetakhöjden är ca 2,6 m högt till takstolarna. Idag används byggnaden till traktorförråd samt förråd, men byggnaden är tidigare byggd som fårstall, kan lämpa sig som stall. Byggnadsyta ca 8*12 m.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen. Dock ingår 2,5 ha av jakträtten i arrendet för åkermarken fram t.o.m. 2019-02-28.

Inägomark

Inägomarken på fastigheten utgörs av betesmark samt åkermark. Åkermarken utgörs av ca 2,5 ha och återgår till ny ägare efter växtsäsongen 2019. Stödrätter saknas till åkermarken på 2,5 ha. Resterande del av marken utgörs av beteshagar för hästbete och uppgår till ca 3,5 ha. Stödrätter följer detta till detta området.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75500 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Sölvesborg
Gamla Skolgatan 7
294 31 Sölvesborg

Liknande fastigheter