Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Bocksholm 1

Kommer i maj. Tillfälle att förvärva en idyllisk Sörmlandsgård om ca 17 hektar mark ca 20 minuter söder om Eskilstuna. Högt beläget, välskött gårdscentrum med enskilt läge. Vid utsikt över beteshagarna och åkermarken men med skyddat läge då den egna skogen ramar in bebyggelsen både mot norr och öst. Påkostad, nybyggd bostadsbyggnad med tilltalande fasta inredningsdetaljer och smakfulla ytskikt. Nyligen uppförd gäststuga kompletterar gårdsbilden och bidrar med möjligheter till fler övernattande gäster. Ladugård med potential för den som vill ha hästar eller annan småskalig djurhållning. Timrad äldre magasinsbyggnad och vedbod med goda förvaringsutrymmen. Markerna består till lika delar av virkesrik skogsmark och stängslad åkermark med fina chanser till spännande jaktupplevelser, djurhållning och/eller rekreation i en fantastiskt vacker och lugn miljö. Området erbjuder också bra ridvägar och närhet till flera fina badsjöar. Sörmlandsleden passerar söder om fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
16,6 ha
Skogsmark:
7,5 ha
Inägomark:
7,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Virkesförråd:
1 839 m³sk
Boyta:
165 kvm
Fastighet:
Eskilstuna Hopen 1:2
Bocksholm 1
63520 Eskilstuna
Utgångspris

4 375 000 kr

Visning

Visas av: Joakim Aro

Öppen visning i maj. för eventuell förhandsvisning kontakt ansvarig mäklare.

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping
Eskilstuna Hopen 1:2

Bocksholm 1

Kommer i maj. Tillfälle att förvärva en idyllisk Sörmlandsgård om ca 17 hektar mark ca 20 minuter söder om Eskilstuna. Högt beläget, välskött gårdscentrum med enskilt läge. Vid utsikt över beteshagarna och åkermarken men med skyddat läge då den egna skogen ramar in bebyggelsen både mot norr och öst. Påkostad, nybyggd bostadsbyggnad med tilltalande fasta inredningsdetaljer och smakfulla ytskikt. Nyligen uppförd gäststuga kompletterar gårdsbilden och bidrar med möjligheter till fler övernattande gäster. Ladugård med potential för den som vill ha hästar eller annan småskalig djurhållning. Timrad äldre magasinsbyggnad och vedbod med goda förvaringsutrymmen. Markerna består till lika delar av virkesrik skogsmark och stängslad åkermark med fina chanser till spännande jaktupplevelser, djurhållning och/eller rekreation i en fantastiskt vacker och lugn miljö. Området erbjuder också bra ridvägar och närhet till flera fina badsjöar. Sörmlandsleden passerar söder om fastigheten.

Byggnader

Bostadshus

Till stora delar nybyggt bostadshus färdigställt 2013 i två våningsplan, vidbyggd med den ursprungliga huvudbyggnaden. Den nya delen är rest med trästomme på gjuten grund med fasad av stående träpanel under tak av lertegel. Bostaden är inredd med höga krav om materialval och tidstypiska detaljer men med modern, smart planlösning. Den taxerade bostadsytan uppgår idag till 165 kvm, varav ca 115 kvadratmeter är nybyggnadsyta. Bostaden är indelad i sex rum (tre-fyra sovrum) och kök med matplats. Tillkommer gör rymlig entré/hall och två helkaklade badrum med dusch och badkar. Den ursprungliga huskroppen återfinns ytterligare ett badrum med duschkabin, wc och kommod samt tvättpelare. Nybyggd tvättstuga i den tillbyggda delens groventré. Tillbyggd del med klinkergolv i bottenplan och massiva furugolv på övre plan. Den ursprungliga huskroppen, sannolikt från 1800-talet är uppförd på torpargrund med stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av plåt. Englasfönster med lösa innanfönster samt kopplade tvåglasfönster. Den nybyggda delen med kopplade fönster med isolerglas. Uppvärmning sker primärt med till och frånluftsvärmepump via vattenburen golvvärme på nedre plan och tidstypiska radiatorer på övre plan. Möjlighet att elda i vedspis och rörspisar. Enskilt vatten från borrad brunn (två stycken) Godkänt ekologiskt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd och urinseparation. Lekstugan ingår ej i försäljningen.

Ladugård

Välbevarad äldre ladugård rest med timmerstomme och fasad av stående träpanel under tak av plåt. Invändigt indelad i lider, lösdriftshall samt förvaringsutrymmen.

Magasin

Välskött äldre ekonomibyggnad i två plan med timmerstomme under tak av enkupigt lertegel. Byggnaden används idag som förvaringsutrymme.

Förråd/vedbod

Välskött träkonstruktion under tak av enkupigt lertegel. Används som förvaringsutrymme.

Hönshus

Före detta hönshus. Används idag som lösdriftshall..

Gäststuga

Nyligen uppförd gäststuga med jordkällare under. Träkonstruktion med stående träpanel under tak av enkupigt lertegel.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 7,5 ha med ett virkesförråd om totalt 1839 m3sk varav ca 1689 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Skogsinventering Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person.

Inägomark

Åker och betesmark om 7,8 hektar. Marken är inte utarrenderad. Ca 2,5 ha av marken är stängslad med elstängsel (fyra trådar). Stängslet ingår i försäljningen. Även fåren kan ingå i försäljningen enligt särskild överenskommelse.

Jakt

God jakt på de flesta klövviltsarter. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Stödrätter

Stödrätterna ingår i försäljningen.

Energideklaration

Köparen är medveten om att säljaren i köpekontraktet kommer avtala bort skyldigheten att upprätta eller bekosta energideklaration.

Inventarier

Möjlighet lämnas att förvärva åkgräsklippare och traktor via separat överenskommelse.

Bredband

Projektering pågår för framdragning av bredband till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2470000 kr

Områdesbeskrivning

Här får du ett enskilt boende med närhet till flera badplatser och bra ridvägar. Sörmlandsleden löper genom de skogsdominerade områdena söder om fastigheten. Ca 20 min till Eskilstuna, 1 h 20 min till Stockholm.

Vägbeskrivning

Väg 53 från Eskilstuna mot Malmköping. Efter ca 16 km tag höger mot Mosstorp. 2 km senare höger igen mot Knutstena. Efter 800 m håll höger mot Lund in på grusväg. Efter ca 1,2 km tag höger efter skarp kurva. Efter ytterligare ca 1,2 km tag väster vid en mindre röd lada. Gården ligger ca 500 m in på vägen.

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping

Liknande fastigheter