Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet 56 ha Vårvik, Bengtsfors

Skogsfastighet vid sjön Västra Silen mellan Bengtsfors och Årjäng i två skiften. Utan byggnader, med mark och strandrätt till sjön. Omfattar ca 44 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 9 300 m³sk. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
55,6 ha
Skogsmark:
44,0 ha
Skogsimpediment:
8,3 ha
Inägomark:
1,2 ha
Vatten:
2,1 ha
Virkesförråd:
9 347 m³sk
Fastighet:
BENGTSFORS ROLLSBYN 1:33, del av
Vårvik
Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-11, kl 12:00

Visning

Egen besiktning av skog och mark.

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Ed
Storgatan 30 D
668 30 Ed
BENGTSFORS ROLLSBYN 1:33, del av

Skogsfastighet 56 ha Vårvik, Bengtsfors

Skogsfastighet vid sjön Västra Silen mellan Bengtsfors och Årjäng i två skiften. Utan byggnader, med mark och strandrätt till sjön. Omfattar ca 44 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 9 300 m³sk. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i oktober 2018 av Janne Kjellström, Dals-Ed. Enligt inventeringen omfattar fastigheten 44 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 9 300 m³sk varav ca 4 000 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens medelbonitet beräknas till 8,1 m³sk/ha/år. Skogen är barrdominerad då 86% av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Skogsmarken är tillgänglig via allmän väg och traktorväg västerut på fastigheten. För mer information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt på både älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Ed
Storgatan 30 D
668 30 Ed

Liknande fastigheter