Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård vid vatten

Skirebo 1:2 omfattar 36,3 ha (inklusive enskilt vatten om 6,6 ha) och är beläget ca 1 mil NV om Jönköping. Fastigheten består av ett skifte med bostadshus och ekonomibyggnader, skog, åker, bete och eget vatten i Risbrodammen. Jakt- och fiskerätt. Skogsmarken uppgår till 19,8 ha med ett virkesförråd om ca 2100 m³sk. Åker- och betesmarken uppgår till 7,3 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
36,3 ha
Skogsmark:
19,8 ha
Skogsimpediment:
1,9 ha
Småhusmark lantbruk:
0,7 ha
Inägomark:
7,3 ha
Vatten:
6,6 ha
Virkesförråd:
2 066 m³sk
Boyta:
120 kvm
Fastighet:
Jönköping Skirebo 1:2
Skirebo gård 16
56491 Bankeryd
Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-23, kl 17:00

Visning

2019-04-14

Visas av: Sven-Eric Dahlson

Visning av fastighetens byggnader kommer att ske söndagen den 14/4. För tid kontakta ansvarig mäklare. Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och under "Visa gårdskarta".

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Jönköping Skirebo 1:2

Gård vid vatten

Skirebo 1:2 omfattar 36,3 ha (inklusive enskilt vatten om 6,6 ha) och är beläget ca 1 mil NV om Jönköping. Fastigheten består av ett skifte med bostadshus och ekonomibyggnader, skog, åker, bete och eget vatten i Risbrodammen. Jakt- och fiskerätt. Skogsmarken uppgår till 19,8 ha med ett virkesförråd om ca 2100 m³sk. Åker- och betesmarken uppgår till 7,3 ha.

Byggnader

Bostadshus

Troligen uppfört under 1800-talet och flyttat 1921 till nuvarande plats. Stomme och fasad av trä på dels torpargrund och dels källargrund. Fönster av tvåglastyp och tak av betongpannor. Vatten från djupborrad brunn (132 m) som via servitut är gemensam med Skirebo 1:12. Avlopp till trekammarbrunn. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer samt eldstäder. Bredbandsfiber finns sedan januari 2019 inkopplat i bostadshuset. Nedervåning: HALL med trapp till övervåning. VARDAGSRUM med kakelugn (provtryckning krävs). RUM med öppen rörspis (igenmurad, då tidigare fotogenkamin på övervåningen var kopplad till samma pipa). KÖK med traditionell utrustning samt vedspis; trapp till källarvåning. GROVENTRÈ med garderobslänga. BADRUM/TVÄTTSTUGA med badkar, tvättställ, toalett och tvättmaskin; våtrumsmatta och -tapet. Övervåning: Möblerbar HALL. Två SOVRUM. Källarvåning: FÖRRÅDSRUM; källare under del av huset.

Ekonomi-/komplementsbyggnader

Ladugård Uppförd i timrad stomme och stomme och fasad av trä. Tak av plåt. Innefattar äldre fähusdel, loge, höskulle och förrådsutrymmen. Bod Timrad stomme och tak av plåt. Innefattar förrådsutrymmen. Smedja/brygghus Stomme och fasad av trä och tak av plåt. Förråd/torrdass Stomme och fasad av trä och tak av plåt. Jordkällare Stensatt och timrad källare med tak av tegel.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarken uppgår till 19,8 ha med ett virkesförråd om ca 2100 m³sk, vilket motsvarar 104 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 50 % av volymen följt av gran 30 % och löv 20 %. Medelboniteten uppgår till 7,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten är f.n. ca 100 m³sk/år. Skogsmarken är lättdriven med bra ytstruktur och god bärighet.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 7,3 ha. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 6 respektive 1 ha. Jordbruksmarken är muntligt upplåten, men uppsagt för upphörande till 2019-03-15.

Jakt

Fastigheten erbjuder fina jaktmöjligheter med omväxlande öppen mark och skog. Jakträtten är ej upplåten.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Risbrodammen med 6,6 ha enskilt vatten och ca 400 m strand. Fiske efter traditionella arter samt kräftor. Fiske bedrivs i fiskevårdsförening, vilket (för fastigheten) ger varierande intäkter om uppemot 1000 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen på östra sidan om Risbrodammen, ca 12 km från centrala Jönköping. Gården har både strand och enskilt vatten i Risbrodammen.

Vägbeskrivning

Från Jönköping kör väg 26/47 mot Mullsjö. Efter att kört uppför Flaskebobacken, tag vänster efter en dryg kilometer vid skylt "Skirebo". Fortsätt 800 m fram till korsning och tag vänster (mot Järstorp) och nästan direkt höger in på väg mot Skirebo. Efter ytterligare en kilometer nås gårdscentrum för fastigheten.

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter