Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Hästgård Hjälmsa 3 ha

Mindre hästgård i Hjälmsa strax utanför Bräkne-Hoby samhälle. Gården ligger i ett lugnt enskilt läge med stallbyggnader och mindre lösdriftsstall för hästar. Bostaden befinner sig i ett renoveringsbehov med goda möjligheter. Marken till fastigheten består idag av skogsmark och betesmark till en areal av ca 2 ha totalt tillsammans. Pris 695 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
134 m³sk
Fastighet:
RONNEBY HJÄLMSA 7:4
Hjälmsavägen 37
37262 Bräkne-Hoby
Utgångspris

695 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-05, kl 15:00

Visning

2019-03-22 15:00

Visas av: Gunnar Jönsson

Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
RONNEBY HJÄLMSA 7:4

Hästgård Hjälmsa 3 ha

Mindre hästgård i Hjälmsa strax utanför Bräkne-Hoby samhälle. Gården ligger i ett lugnt enskilt läge med stallbyggnader och mindre lösdriftsstall för hästar. Bostaden befinner sig i ett renoveringsbehov med goda möjligheter. Marken till fastigheten består idag av skogsmark och betesmark till en areal av ca 2 ha totalt tillsammans. Pris 695 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostaden är byggd på en stensatt torpargrund, väggarna består av trä och taket är belagt med plåt. Eget vatten kommer från en borrad brunn på ca 17 m, vattenkvalitén är något aggressivt. Avloppet är kopplat till en sluten tank. Uppvärmningen besår av elradiatorer och vedspis och kamin, (ej underhållssotade). Vattenledningarna i bostaden kan vara frostskadade. NB: 2 rum samt uterum, kök, hall med mindre förråd med varmvattenberedare samt toalett med dusch. ÖB: 3 rum varav 2 st. genomgångsrum. Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnaderna ligger i anslutning till bostaden och utgörs av en ladugård inredd till stall med 5 spiltor, loge samt lösdriftstall med gjutet golv. På höskullen finns ett mindre utrymme grovinrett för kontor/förråd. Ladugården är byggd på en gjuten platta med murade väggar och en stomme av trä och järnbalkar och ett tak av plåt. Stalldelen är murad och uppförd under slutet av år 89-90 och lösdriftsstallet är byggt i slutet av -90 talet. Övriga byggnader används som förråd och maskinhall, se beskaffenhet på bifogade bilder.

Skogsuppgifter

Skogsmarken för fastigheten uppgår till ca 1 ha och utgörs av i huvudsak tallskog på bergsbunden mark och fuktig mark. Virkesförrådet är beräknat till ca 130 m3sk och utgörs av tallskog i 35 år samt äldre tallskog med inslag av gran och björk. Marken kan alternativt göras om till mer bete på vissa områden. Skogsbruksplanen är upprättad av Gunnar Jönsson och är ett hjälpmedel att undersöka fastigheten, vilket innebär att man som spekulant även har undersökningsplikt gällande skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken består av ca 1 ha betesmark vilket ligger delvis angränsande till gårdscentrat. Markerna är till viss del bergsbunden.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning. Skogsbruksplanen är upprättad av Gunnar Jönsson och är ett hjälpmedel att undersöka fastigheten. Det åligger spekulant/köpare att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 350000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter