Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Medeltal per ha 198 m3sk,

45 ha varav 36 ha skogsmark med virkesförråd på 7154 m3sk, 9 ha inägomark, bostadsbyggnad och ladugård. Föryngringsavverkning 4944 m3sk. Bonitet på 8,8.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
7 154 m³sk
Boyta:
103 kvm
Antal rum:
4 st
Fastighet:
TINGSRYD BOSMÅLA 1:2
Bosmåla 1
36295 Urshult
Utgångspris

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-23

Visning

2019-04-05

Visas av: Annika Granquist

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
TINGSRYD BOSMÅLA 1:2

Medeltal per ha 198 m3sk,

45 ha varav 36 ha skogsmark med virkesförråd på 7154 m3sk, 9 ha inägomark, bostadsbyggnad och ladugård. Föryngringsavverkning 4944 m3sk. Bonitet på 8,8.

Byggnader

Ladugård

Ladugård med vagnsbod, sädesmagasin, höslinne, djurdel.

Garage

Garage med eternit tak, vedbod.

Skogsuppgifter

Totalt avverkningsförslag under perioden är 5432 m3sk. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakten är utarrendera till och med 2024.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av huset sker 5 april, tidsbokning hos mäklaren. Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med tillträdesdagen. Stödrätterna följer ej med fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstilltsånd krävs för ny köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-04-23. Märk budet med Bosmåla. Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Fiske

Fiskerätt i Åsnen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1728000 kr

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter