Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet, 5 ha

Tillväxtfastighet i ett skifte i Kyrkebyn, Lane-Ryr. Området till salu omfattar drygt 5 ha produktiv skogsmark där ung barrskog dominerar. Totalt kubikinnehav om ca 940 m³sk varav ca 300 m³sk i avverkningsbara klasser. Småviltsjakt och del i jaktlag från tillträdesdagen. Försäljningen avser del av fastighet och säljs endast genom fastighetsreglering. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
5,4 ha
Skogsmark:
5,3 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
940 m³sk
Fastighet:
UDDEVALLA KYRKEBYN 1:21 (område av)

Utgångspris

450 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-04, kl 12:00

Kontakt

bild_Jennie
bild_Anders
LRF Konsult Uddevalla
Skansgatan 3
451 26 Uddevalla
UDDEVALLA KYRKEBYN 1:21 (område av)

Skogsfastighet, 5 ha

Tillväxtfastighet i ett skifte i Kyrkebyn, Lane-Ryr. Området till salu omfattar drygt 5 ha produktiv skogsmark där ung barrskog dominerar. Totalt kubikinnehav om ca 940 m³sk varav ca 300 m³sk i avverkningsbara klasser. Småviltsjakt och del i jaktlag från tillträdesdagen. Försäljningen avser del av fastighet och säljs endast genom fastighetsreglering. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen (upprättad 2018 av Skogsfakta) består fastigheten av ca 5 ha produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen uppskattas till ca 940 m³sk varav ca 300 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Skogsmarken består till övervägande del av ung barrskog i huggningsklasserna R2 och G1. För mer information se bifogad skogsbruksplan. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Vägar

Infartsväg kommer lösas mellan parterna på bästa sätt beroende på vem som står som slutgiltig köpare av området till salu.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad specialenhet (ecklesiastikbyggnad) och saknar taxeringsvärde.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda och skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde kan ske först efter att den kommande lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen precis söder om Lane-Ryrs kyrka.

Kontakt

bild_Jennie
bild_Anders
LRF Konsult Uddevalla
Skansgatan 3
451 26 Uddevalla

Liknande fastigheter